Beskyttede betegnelser

Publisert 16.01.2013     Sist endret 22.10.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om vern av Villsau frå Norskekysten/Villsau fra Norskekysten som geografisk nemning 04.11.2010 1402