Veiledere

Publisert 16.01.2013     Sist endret 05.12.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Brannvarslingsanlegg i sauefjøs – når er det openbart unødvendig 28.12.2016 PDF
Skjematisk oversikt flytting av småfe 31.12.2012 PDF
Veileder for flytting av småfe, inndeling i tse-klasser og deltagelse i avlsgrupper 08.05.2006 PDF

Regelverk og veiledning