Veiledere

Publisert 16.01.2013     Sist endret 19.03.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Retningslinje: Tap av sau til fredet rovvilt 28.06.2019 PDF
Veileder til dyrehelseforskriften 13.05.2019 PDF
Veileder til fotråteforskriften 28.01.2019 PDF
Retningslinje for bekjempelse av fotråte 28.09.2018 PDF
Veileder for flytting av småfe 25.09.2018 PDF
Brannvarslingsanlegg i sauefjøs – når er det openbart unødvendig 28.12.2016 PDF

Regelverk og veiledning