Grunnlag for krav om brannvarslingsanlegg hos småfe

Publisert 07.01.2013     Sist endret 07.01.2013

Tolkning av begrepet «vinterfôra dyr» som grunnlag

Vinterfôra dyr er som grunnlag for krav om brannvarslingsanlegg avlsdyr pr. 1 jan.

Avlsdyr er småfe inkludert årslam som brukes/planlegges brukt til avl til parring og er påsatt/bedekt og planlagt påsatt/bedekt.

Kje født etter 1.jan og som ikke er avlsdyr samme vinter som de er født, teller ikke med i grunnlaget. Det legges til grunn at de fleste kje blir født etter 1. januar.

Fant du det du lette etter?