Spørsmål og svar

Hvilke opplysninger skal finnes om småfe i driftsenhetsregisteret (dyreholdjournalen)?

Publisert 03.08.2012     Sist endret 17.10.2012

Regelverket for merking, registrering og rapportering av småfe, setter krav til at alle dyreholdere, unntatt transportører skal ha et ajourført register og hvilke opplysninger dette registeret skal inneholde:

  • Opplysninger om hvert enkelt dyrs øremerke ( gjelder ikke kje som er født og skal slaktes i Norge før de er 12 måneder gamle), evt. hvitt øremerke for innkjøpte individ, fø dselsdato, rase og identifikasjonskodene til foreldredyrene.
  • Opplysninger om dyr som flyttes fra driftsenheten: antall dyr som flyttes, transportørens navn, registreringsnummer på transportmiddel, mottakers navn og adresse, produsentnummer/ dyreholds-ID og avreisedato. Alternativt kan driftsenhetsregisteret inneholde en kopi av kjøreseddel fra slakteri dersom den inneholder overnevnte opplysninger.
  • Opplysninger om dyr som flyttes til driftsenheten: antall dyr som flyttes, avsenderens navn, adresse og produsentnummer/ dyreholds-ID og ankomstdato.
  • Opplysninger om dyr som dør på driftsenheten: øremerke og dato.
  • Opplysninger om kontakt med dyr fra andre driftsenheter: dato for slik kontakt og produsentnummer / dyreholds- ID til kontakt besetning.
  • Opplysninger om værer og bukker som brukes i avl.
  • Opplysninger om kontroll av driftsenhetsregisteret: Navn og signatur til representant fra Mattilsynet som kontrollerer registeret, og dato for kontroll.
  • Opplysninger om mottatte øremerker.
Fant du det du lette etter?