Spørsmål og svar

Må klipping av sau vere utførd før lamminga?

Publisert 19.03.2020     Sist endret 19.03.2020

Lamminga er ikkje nokon særskild frist for klipping med omsyn på dyrevelferd.

Forskrift om velferd for småfe, § 19 Tilsyn og stell, seier mellom anna at: «Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes etter behov og minst årlig.»

Årleg er det absolutte minimumskravet.

Elles er det klart eit behov for sauen å vere klipt før beiteslepp og seinast 1. juli.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer