Faktaartikkel

Øremerking av småfe

Publisert 07.01.2013     Sist endret 20.04.2020

Opprinnelsesmerking av sau

Sau skal merkes med et visuelt og et elektronisk merke i løpet av 30 dager etter fødsel. Begge øremerkene skal være preget med sjusifret identifikator og dyrets individuelle identifikasjonskode. Farge på opprinnelsesmerkene er valgfri, med unntak av hvit eller lakserød som ikke skal benyttes til opprinnelsesmerker.

Lam som skal slaktes før de er 12 måneder er unntatt kravet om elektronisk merking. Selv om merkeregelverket ikke krever elektronisk merking av lam som skal slaktes før de er 12 måneder gamle, er slakteriene avhengige av elektronisk merking for å ivareta sporbarheten.

Opprinnelsesmerking av geit

Geit skal merkes med et visuelt øremerke i hvert øre i løpet av 30 dager etter fødsel. Begge øremerkene skal være preget med åttesifret produsentnummer eller sjusifret identifikator og dyrets individuelle identifikasjonskode. Farge på opprinnelsesmerkene er valgfri, med unntak av hvit eller lakserød som ikke skal benyttes til opprinnelsesmerker.

Det kreves ikke individnummer på øremerker til kje som føres til slakt og som ikke skal føres ut av Norge.

Det er ikke krav om elektronisk merking av geit, med unntak av geiter født i 2010 og senere som skal eksporteres til et annet EØS-land eller tredjeland. Dersom produsenten ønsker å merke geitene elektronisk, er det mulighet for det. 

Tilleggsmerking ved forflytning

Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.

Merking av importert småfe

Dyr som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige identifikasjon og merkes med et lakserødt øremerke senest syv dager etter innførsel. Småfe som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker senest syv dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes.

Erstatningsmerker

Øremerker skal ikke fjernes med mindre merket er blitt uleselig. Dersom dyret mister et merke eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme farge som det første. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke. Merket skal være forhåndspreget med MT NO og identifikator (dyreholds Id) eller produsentnummer, og i de tilfellene individnummeret ikke er forhåndspreget skal nummeret påføres med permanent merkepenn av dyreholder.

Fant du det du lette etter?