Faktaartikkel

Transportdokument for småfe

Publisert 08.01.2013     Sist endret 20.10.2016

Ved flytting av småfe skal dyreholdere sørge for at dyrene følges av et transportdokument. Opplysninger om flyttingen skal i tillegg legges inn i husdyrregisteret og i driftsenhetsregisteret (dyreholdjournalen).

Kravet om transportdokument er en internasjonal forpliktelse. Dette fremgår av Forordning (EF) nr 21/2004, om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter, som gjelder som norsk forskrift, jf. § 1 i Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe. Forordningen er gjengitt på norsk etter selve forskriftsteksten. 

Artikkel 6, stiller krav om at dyr som flyttes mellom to ulike besetninger skal følges av et godkjent transportdokument, som skal fylles ut av avsenderbesetningens eier. Alternativt er også kjøreseddel fra slakteri gyldig som transportdokument. Transportdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

  1. antall dyr som flyttes
  2. avsenderbesetningens og mottakerbesetningens produsentnummer / dyreholds-ID
  3. navn og adresse til dyreholder i avsender- og mottakerbesetning
  4. opplysninger om transportmiddelet og transportøren
  5. flyttedato
  6. dyreholders underskrift

Transportdokumentet skal oppbevares hos mottaker av dyrene.

Avsender skal også skrive alle overføringer av dyr inn i sin dyreholdjournal. Dette gjelder både permanente og midlertidige forflytninger inn og ut av dyreholdet., jf. merkeforskriften § 8, om dyreholdjournal. Alternativt kan en kopi av transportdokumentet legges ved dyreholdjournalen,. jf. Del B i Vedlegg til forordningen som omhandler krav til dyreholdjournal.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les merPublikasjoner

Les mer