Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 16.01.2013     Sist endret 23.06.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania (Forskrift om lungesyke, spansk storfe) 01.03.1999 275