Tilsynsrapport

Velferd for kalv i melkekubesetninger (2016)

Publisert 19.04.2017     Sist endret 20.04.2017

Dyrevelferden for kalver i melkekubesetninger i Norge er i hovedsak bra. Selv om en av tre dyreholdere ikke overholder alle kravene i regelverket, fant Mattilsynet få alvorlige brudd på regelverket.

Hva er undersøkt:
  • Kalveholdet i 912 tilfeldig valgte melkebesetninger i hele landet.
  • Dette utgjør cirka 10 % av landets besetninger med melkeproduksjon.
Tidsrom:Mars til desember 2016
Hva lette vi etter:
  • Forhold som har vesentlig betydning for kalvenes velferd.
  • Mattilsynets inspektører brukte en felles liste med ti sjekkpunkter. Vi så på oppstalling, fôr og vann, tilsyn og stell.
  • I tillegg registrerte inspektørene om kalvedødeligheten var under eller over 5 %. Dette ble tatt med i prosjektet for å undersøke om det er sammenheng mellom kalvedødelighet og dyrevelferd generelt hos kalv.

Hva ble funnet:
  • I 62 % av dyreholdene ble det ikke avdekket regelbrudd. Der vi påviste regelbrudd, var det som oftest bare ett sjekkpunkt som ikke var i samsvar med regelverket.
  • De vanligste regelbruddene gjaldt liggeplass og drikkevann.
  • Det var færre regelbrudd som gjaldt råmelk og fôring, men dette er helt grunnleggende for kalvens helse og velferd.
  • I fire tilfeller ble det avdekket så alvorlige forhold at det ble gitt pålegg om å iverksette tiltak umiddelbart.
  • I to tilfeller ble det avdekket regelbrudd av en slik karakter at det i ettertid ble gitt overtredelsesgebyr.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner