Svin

Publisert 16.01.2013     Sist endret 03.09.2020

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeieren er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Høring

Nytt regelverk for åpenhet i risikoanalysen

Send oss innspill innen: 13.01.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn