Svin


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 10.03.2016

Svineholdet er en viktig del av husdyrproduksjonen i Norge. Det gir oss kjøtt og flesk og ribbe til jul. Avlsbesetningene sørger for smågris til slaktegrisprodusentene.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeier er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Mer om svin

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn
Helsesertifikat for eksport av svin til IslandPDF

Tilsynsresultater

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev