Svin

Publisert 16.01.2013     Sist endret 06.03.2020

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeieren er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Høring

Nye dyrevelferdskrav for svin

Send oss innspill innen: 08.05.2020

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Faktaark om dyrehelseforskriften PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn