Svin

Publisert 16.01.2013     Sist endret 04.11.2019

Svineholdet er en viktig del av husdyrproduksjonen i Norge. Det gir oss kjøtt og flesk og ribbe til jul. Avlsbesetningene sørger for smågris til slaktegrisprodusentene.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeier er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Høring

Kroatia fri for klassisk svinepest og ikke lenger omfattet av beskyttelsestiltak

Send oss innspill innen: 29.01.2020

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Faktaark om dyrehelseforskriften PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn