Svin

Publisert 16.01.2013     Sist endret 10.11.2017

Svineholdet er en viktig del av husdyrproduksjonen i Norge. Det gir oss kjøtt og flesk og ribbe til jul. Avlsbesetningene sørger for smågris til slaktegrisprodusentene.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeier er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Høring

Nytt avlsregelverk for storfe, småfe, gris og hest

Send oss innspill innen: 22.02.2018

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn
Helsesertifikat for eksport av svin til IslandPDF