Veiledere

Publisert 16.01.2013     Sist endret 16.12.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om hold av svin 28.07.2020 PDF
Veileder om tildeling av aktivitets- og rotemateriale til gris 30.04.2020 PDF
Veileder til dyrehelseforskriften 13.05.2019 PDF

Regelverk og veiledning