Spørsmål og svar

Hvem har ansvar for at velferden til svin er god?

Publisert 22.01.2021     Sist endret 23.02.2021
Fire grisunger i en binge
Fire grisunger i en binge.  Foto: Mattilsynet

Dyr skal ha det bra, og i Norge er det regelverket for dyrevelferd som bestemmer nedre grense for hvordan velferden for norske griser skal være.

Svinebonden har ansvaret for at dyrene i besetningen har det bra, slik kravene i regelverket sier. 

Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at svinebøndene følger det regelverket som gjelder. Hvis vi finner brudd på regelverket når vi er på inspeksjon, er vår oppgave å reagere og få svinebonden til å utbedre forholdene for dyrene, og prøve å få han eller henne til å følge regelverket.

Fant du det du lette etter?