Regelverksprosess

Nye dyrevelferdskrav for svin

Publisert 27.09.2019     Sist endret 11.06.2020

Mattilsynet foreslår nye krav i svineholdforskriften.

Svineprodusenter som har avlspurker eller som leverer flere enn 10 griser til slakt i året, skal ifølge det nye forslaget være med i et dyrevelferdsprogram. Dette er en ordning som i dag tilbys av Animalia, og som ifølge forslaget skal godkjennes av Mattilsynet.

Dyrevelferdsprogrammet skal ifølge forslaget stille særskilte krav til produsentene om systematiske tiltak for bedre dyrevelferd. Blant annet skal produsentene ha avtaler med veterinærer som skal besøke dyreholdene og vurdere og gi råd om velferden for grisene minst 1 gang i året. Antallet besøk skal øke etter antallet dyr.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Landbruks- og matdepartementet ber Mattilsynet lage forslag om nye velferdskrav for slaktegriser

 

 13.08.2019
 
Mattilsynet foreslår nye velferdskrav for slaktegriser

 

 27.09.2019
 
Landbruks- og matdepartementet samtykker til at forslaget legges ut til høring

 

 04.10.2019
 
Mattilsynet legger forslaget ut til første høring

 

 08.10.2019
 
Mattilsynet endrer forslaget etter høringen og sender det til Landbruks- og matdepartementet

 

 03.12.2019
 
Landbruks- og matdepartement ber om ny høring av det endrede forslaget

 

 11.02.2020
 
Mattilsynet foreslår ytterligere endringer i høringsutkastet

 

 28.02.2020
 
Landbruks- og matdepartementet godtar de ytterligere endringene

 

 18.03.2020
 
Mattilsynet legger forslaget ut til ny høring

 

Høringsfrist 08.05.2020
 
Mattilsynet sender endra forslag til LMD etter ny høring

 

 02.06.2020
 
Landbruks- og matdepartement fastsetter forskriftsendringen

 

 10.06.2020
Fant du det du lette etter?