Tilsyn med velferden for svin 2021-2022

Publisert 12.11.2020     Sist endret 18.01.2022

Hva skjer under en inspeksjon med dyrevelferden?

I en kort video forklarer vi hvordan det kan være å få Mattilsynet på inspeksjon. Her får du innblikk i hva du kan forvente, hvilke plikter og rettigheter du har når vi kommer, og hva som skjer etter en inspeksjon.
Se videoen - Hva skjer når Mattilsynet kommer på inspeksjon hos bonden?

Hva skal Mattilsynet se etter under inspeksjonene?

Det er laget en fagstøtte til inspektørene, som også kan være nyttig for deg som bonde. Der kan du blant annet lese om hva Mattilsynet skal se etter under inspeksjonen og hva som skal til for at regelverket er oppfylt.
Se fagstøtte for inspektører

Hør podcast

Du kan høre prosjektleder for tilsynskampanjen Gry Almdahl fra Mattilsynet snakke om hva kampanjen innebærer for norske svinebønder og hva som egentlig kjennetegner god dyrevelferd for gris i Landbrukspodden fra Norges Bondelag.

Mattilsynet gjennomfører i 2021 og 2022 en landsdekkende tilsynskampanje som skal kartlegge hvordan grisene i Norge har det. 

På denne siden finner du:

  • informasjon om kampanjen og hvordan den skal gjennomføres
  • informasjon om regelverket for dyrevelferd hos griser
  • regelverksveiledere
  • fagstøtten til Mattilsynets inspektører, som gir god informasjon om hva vi vil se etter når vi kommer på inspeksjon
  • informasjon om hva som skjer under og etter en inspeksjon med dyrevelferden.

Status

Foreløpige funn Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 3. tertial 2021 

Spørsmål og svar

Hvilke svinebesetninger får inspeksjon?

Hva skal Mattilsynet sjekke under inspeksjonen?

Hvordan kan du som er svinebonde forberede deg til inspeksjonen?

Hvilke smitteverntiltak gjør inspektørene ved tilsyn?

Hva skjer dersom Mattilsynet oppdager brudd på regelverket for dyrevelferd?

Hva gjør Mattilsynet for at inspeksjonene skal bli mest mulig enhetlige over hele landet?

Hva gjør svinenæringen selv for å bedre velferden?

Vi ønsker å vite hvordan du opplevde inspeksjonen – hva spør vi om?

Hvordan har inspektørene forberedt seg til tilsynskampanjen?

Hvorfor skal Mattilsynet kartlegge status for velferden til griser i Norge nå?

Hvem har ansvar for at velferden til svin er god?

Veterinærer får også tilsyn

Når Mattilsynet er på kampanjetilsyn i svinebesetninger med smågrisproduksjon, noterer inspektøren navn eller dyrehelsepersonellnummer på veterinære(r) som utfører kastrasjoner i besetningen. En egen dyrehelsepersonellgruppe fører så tilsyn med veterinærens legemiddelbruk ved kastrasjoner av gris.

Du kan lese mer om hvordan Mattilsynet utfører disse tilsynene i vår veiledning til inspektører.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer