Tilsyn med velferden for svin 2021-2022

Publisert 12.11.2020     Sist endret 12.11.2020

Hva skjer under et tilsyn med dyrevelferden?

I en kort video forklarer vi hvordan det kan være å få Mattilsynet på inspeksjon. Her får du innblikk i hva du kan forvente, hvilke plikter og rettigheter du har når vi kommer, og hva som skjer etter et tilsyn.

Se videoen - Hva skjer når Mattilsynet kommer på inspeksjon hos bonden?

Dyr skal ha det godt, og god velferd for norske griser er målet for Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje som starter i januar 2021. Kampanjen dekker hele landet.

Mattilsynet skal kartlegge status for velferden til griser i Norge

Landbruks- og matdepartementet ønsker oppdatert kunnskap om velferden i norske svinebesetninger og om driften er i tråd med regelverket. Departementets ønske henger blant annet sammen med Mattilsynets funn under tilsynskampanjen i Rogaland i 2017-2018 og filmen «Griseindustriens hemmeligheter» i NRK Brennpunkt juni 2019

Kunnskap om dyrevelferden i norsk svineproduksjon er nødvendig for å kunne iverksette forbedringstiltak. Mattilsynet skal derfor på inspeksjon i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger for å få oversikt og kunnskap om velferden til norske griser. Vi har hatt god dialog med næringsorganisasjoner og dyrevernorganisasjoner under forberedelsen av tilsynskampanjen.

Dyrevelferd - roller og ansvar for svinebonden og Mattilsynet

Dyr skal ha det bra, og i Norge er det regelverket for dyrevelferd som bestemmer nedre grense for hvordan velferden for norske griser skal være. Svinebonden har ansvaret for at dyrene i besetningen har det bra, slik kravene i regelverket sier. Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at svinebøndene følger det regelverket som gjelder. Hvis vi finner brudd på regelverket når vi er på inspeksjon, er vår oppgave å reagere og få svinebonden til å utbedre forholdene for dyrene, og prøve å få han eller henne til å følge regelverket.

Åpenhet om kampanjen - informasjonsside for svinebønder og andre interesserte

Vi har laget denne siden for å gjøre det enkelt for svinebønder og andre interesserte å finne informasjon om tilsynskampanjen. 

Her finner du blant annet regelverket for dyrevelferd hos griser, og noen regelverksveiledere. I en video viser vi hva som skjer under og etter en inspeksjon med dyrevelferden. Du kan også lese om hvilke reaksjonsformer Mattilsynet kan bruke når vi oppdager brudd på regelverket for dyrevelferd

Vi lager en egen fagstøtte-veileder for inspektørene våre, som bl.a. inneholder veiledning om kravene i regelverket vi skal sjekke under tilsynskampanjen. Veilederen vil bli  tilgjengelig her når den er ferdig.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00