Forskrifter

Publisert 12.11.2020     Sist endret 18.01.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 01.07.2017 840
Forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven 30.06.2014 925
Forskrift om velferd for produksjonsdyr 03.07.2006 885
Forskrift om hold av svin 18.02.2003 175

Regelverk og veiledning