Spørsmål og svar

Hvilke svinebesetninger får inspeksjon?

Publisert 06.11.2020     Sist endret 06.11.2020

De besetningene vi skal inspisere er tilfeldig valgt ut av Veterinærinstituttet. Det er ikke risikobaserte tilsyn vi skal utføre, som vil si tilsyn i svinehold med størst risiko for at grisene ikke har det bra. Besetningene er derfor et tilfeldig utvalg av norske svinehold, på samme måte som når vi tar prøver for å overvåke sykdommer.

Vi skal inspisere 600 besetninger over hele landet. Inspeksjonene fordeles på fylkene etter tettheten av svinebesetninger. Mattilsynet samordner tilsynene med MRSA-prøver der det er mulig.

Fant du det du lette etter?