Faktaartikkel

Vilkår for ikke-kommersiell innførsel av reptiler

Publisert 29.08.2017     Sist endret 06.02.2020

Innførselen regnes som ikke-kommersiell dersom reptilet er ditt og du ikke har tenkt å selge det eller på annen måte overdra det til andre. Du må selv reise i følge med dyret.

Her er to typiske eksempler på ikke-kommersiell innførsel:

  • Du er på reise i utlandet, kjøper et reptil og tar det med deg i bilen, på båten eller på flyet hjem til Norge for å ha reptilet som kjæledyr.

  • Du flytter til Norge sammen med et reptil som du eier og vil beholde som kjæledyr. 

Du kan også sende dyret i følge med en fysisk person som du har gitt skriftlig tillatelse til å reise med dyret for deg. Dyret kan da ikke innføres tidligere enn fem dager før eller senere enn fem dager etter din egen reise til Norge.

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, regnes innførselen som kommersiell og er underlagt strengere krav.

De lovlige artene

En rekke dyrearter er også omfattet av CITES-regelverket, som stiller krav om eksport- og importtillatelser. Krav om CITES-tillatelse gjelder tolv av reptilartene det er lovlig å innføre hit til landet. Les mer om CITES-regelverket hos Miljødirektoratet.

Norsk navnLatinsk navnCITES-tillatelse
grønn trepytonMorelia viridismå ha CITES-tillatelse
kongepytonPython regiusmå ha CITES-tillatelse
teppepytonMorelia spilotamå ha CITES-tillatelse
hagetreboaCorallus hortulanusmå ha CITES-tillatelse
kongeboaBoa constrictormå ha CITES-tillatelse
regnbueboaEpicrates cenchriamå ha CITES-tillatelse
kongesnokLampropeltis getula 
kornsnokPantherophis guttatus 
melkesnokLampropeltis triangulum 
kranset gekko

Correlophus ciliatus

 

(Rhacodactylus ciliatus)

 
 
leopardgekkoEublepharis macularius 
stor daggekkoPhelsuma madagascariensismå ha CITES-tillatelse
pigghaleagamUromastyx ocellatamå ha CITES-tillatelse
skjeggagamPogona vitticeps 
dvergvaranVaranus acanthurusmå ha CITES-tillatelse
perlefirfisle

Lacerta lepida

 

(Timon lepidus)

 
 
gresk landskilpaddeTestudo hermannimå ha CITES-tillatelse
rødfotet skogskilpadde

Chelonoidis carbonarius

 

(Geochelone carbonaria)

 
må ha CITES-tillatelse

kinesisk trekjølskilpadde

 

Chinemys reevesi

 

(Mauremys reevesi)

 
må ha CITES-tillatelse

Arts- og opprinnelsesdokument

Reptilet må følges av skriftlig dokumentasjon som viser Mattilsynet og andre at dyret tilhører en av de lovlig artene. Dokumentasjonen må også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal være underskrevet av selgeren.

Du må være forberedt på å legge fram dokumentasjonen for Mattilsynet når du innfører dyret.

Mattilsynet har et skjema som alle bør bruke for å oppfylle dokumentasjonskravet: Skjema: Arts- og opprinnelsesdokument for eksotiske dyr

Du bør fylle ut skjemaet så fullstendig som mulig og legge ved et tydelig bilde av dyret.

I tillegg til skjemaet bør importøren ha en kontrakt eller attest som viser

  • hvilken dyrebutikk, grossist eller oppdretter dyret er kjøpt av
  • hvilken art dyret tilhører
  • at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap

Ta også med eventuelle andre dokumenter som viser hvilken art dyret tilhører og hvor dyret stammer fra.

Antall dyr

Det er ikke fastsatt noen øvre grense for hvor mange reptiler du kan innføre ikke-kommersielt. Du kan i prinsippet innføre alle reptilene dine dersom de er av de lovlige artene.

Transport

Reptiler skal ikke sendes som pakkepost. Du må transportere dyrene på en måte som belaster dem minst mulig. Unngå for høye eller lave temperaturer, uttørking, for dårlig lufttilgang, uvøren håndtering og rømming. Dyrene må være friske og i en tilstand ellers som gjør det forsvarlig å gjennomføre hele transporten. Du må planlegge reisen slik at den blir kortest mulig. Under reisen skal dyrene ha nødvendig tilsyn og stell. Reptiler bør transporteres i egnede og rømningssikre bokser med polstring og god lufttilgang. Flyselskapene har vanligvis egne regler for hvordan transportkassene skal være.

Grensepassering og -kontroll

Du kan innføre reptiler ikke-kommersielt fra EU-medlemsstatene, Andorra, Sveits, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino eller Vatikanstaten over alle grenseoverganger til Norge med betjente tollstasjoner. Du må gå i rød sone og vise fram dyret og dokumentene til Tolletaten. Dette gjelder alle reptiler, både med og uten CITES-tillatelse.

Ikke-kommersiell innførsel fra andre områder eller land er kun tillatt over Oslo Lufthavn eller Storskog i Sør-Varanger. Innførsel fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn eller Bodø Havn. Den som reiser med dyret, skal kontakte Mattilsynet på innreisestedet og vise fram dyret og nødvendig dokumentasjon for kontroll. Mattilsynet bør varsles minst 48 timer før ankomst for å unngå lang ventetid før kontrollen kan gjennomføres.

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan myndighetene ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggsvilkår for innførsel av reptiler fra visse EU-/EØS-land.

Fremmede eller trua dyrearter

Som regel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fremmede organismer, inkludert reptiler. Det gjelder ikke de 19 reptilartene det er lovlig å innføre. Les mer om innførsel av fremmede organismer hos Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer