Hva skjer hvis du reiser med kjæledyr til Norge uten å oppfylle kravene?

Publisert 24.01.2013     Sist endret 16.05.2017

Det er viktig at dyreeiere og andre som reiser med kjæledyr til Norge setter seg godt inn i de kravene som stilles for å ta dyrene inn i landet. Har man gjort det man skal og papirene er i orden, vil innførsel som regel være uproblematisk. Her får du mer informasjon om hva som skjer hvis du ikke oppfyller kravene.

Slik reiser du med kjæledyret ditt

Konsekvenser hvis betingelsene ikke er oppfylt

Når betingelsene for innførsel ikke er oppfylt kan Mattilsynet bestemme at kjæledyrene skal:

  • returneres til opprinnelseslandet,
  • isoleres til innførselvilkårene er oppfylt, eller
  • avlives.

Dyreeieren eller den som er ansvarlig for dyrene vil bli forelagt et skjema med informasjon om de ulike alternativene og bli bedt om å oppgi hvilket han eller hun foretrekker. Om mulig vil Mattilsynet ta hensyn til ønsket, men kan likevel bestemme noe annet.

Dyreeieren eller den som er ansvarlig for dyrene vil også få informasjon om hva alternativene koster og bli bedt om å skrive under på at han eller hun påtar seg ansvaret for å dekke kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføring av aktuelle tiltak.

Skjema og prisinformasjon kan lastes ned fra denne siden eller fås ved henvendelse til våre avdelingskontorer.

Prisinformasjon (hunder, katter og ildere)

 
NorskEngelsk

Oslo lufthavn:

Kjæledyr i tollsonen 

Kjæledyr i isolat 

Kontakt grenseveterinæren ved Oslo lufthavn, tlf. 22 77 79 00 (døgnbetjent).

Oslo airport 

Border inspection post telephone number +47 22 77 79 00(24 hours).

Oslo havn 

Rygge lufthavn 

Ørje - grenseovergang

Svinesund - grenseovergang 

Oslo port 

Rygge airport 

Ørje border 

Svinesund border 

Magnor - grenseovergang 

Magnor 

Larvik havn 

Sandefjord havn 

Sandefjord lufthavn Torp

Langesund havn 

Larvik port 

Sandefjord port 

Sandefjord airport Torp

Langesund port 

Kjevik lufthavn 

Kristiansand havn 

Kjevik airport 

Kristiansand port 

Sola lufthavn 

Tanager utenriksterminal 

Haugesund lufthavn 

Sola airport, Stavanger 

Tananger (Risavik port) 

Haugesund airport 

Flesland lufthavn 

Bergen havn

Flesland airport and Bergen port

Contact our local office on telephone number +47 22 40 00 00 during working hours.

Værnes lufthavn Trondheim 

Værnes airport Trondheim 

Bodø lufthavn

Kontakt avdelingskontoret for Salten, tlf. 22 40 00 00 i arbeidstiden 

Bodø airport

Contact our local office on telephone number + 47 22 40 00 00

Evenes lufthavn Harstad
Kontakt avdelingskontoret for Ofoten, tlf. 22 40 00 00 i arbeidstiden 

Evenes airport

Contact our local office on telephone number +47 22 40 00 00

Langnes lufthavn Tromsø

Kontakt avdelingskontoret for Tromsø, tlf. 22 40 00 00 i arbeidstiden 

Langnes airport

Contact our local office on telephone number + 47 22 40 00 00

Grenseovergangene mot Finland

Kontakt aktuelt avdelingskontor i arbeidstiden for den grenseovergangen du kommer til. 

Borders to Finland

Contact our local office during working hours.

Storskog - grenseovergang til Russland 

Storskog - Border to Russia 

 

Prisinformasjon (fugler, kaniner og gnagere)

NorskEngelsk
Kontakt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00Contact our local office on telephone number + 47 22 40 00 00
Fant du det du lette etter?