Reise med og innførsel av hund, katt og ilder til Norge


Publisert 20.06.2016 | Sist endret 25.10.2012

Mattilsynet har ansvaret for kontroll av levende dyr som føres inn til Norge.

Vi tilbyr en egen hurtigveileder for deg som reiser sammen med hund, katt eller ilder til Norge.

Det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer og at ulovlig handel forhindres, for eksempel med utrydningstruede dyrearter. Vær oppmerksom på at det også finnes alvorlige smittsomme sjukdommer som ikke blir regulert ved innførsel.

Du ønsker vel ikke å være delaktig i ansvaret for innførsel av nye sykdommer og parasitter til Norge?

 

Mer om reise med og innførsel av hund, katt og ilder til norge

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Tiltak ved forflytning av hunder, katter eller ildere (kjæledyr) til Norge der reglene ikke er overholdtPDF
Tiltak ved forflytning av fugler, kaniner eller gnagere (kjæledyr) til Norge der reglene ikke er overholdtPDF
Owner's authorisation and declaration for dogs, cats and ferrets travelling from EEA-countries separate from their owner / Eierens tillatelse og erklæring dersom hunder, katter eller ildere reiser atskilt fra eieren fra land innenfor EØSPDF
Owner's authorisation for dogs, cats and ferrets travelling from third countries and territories outside the EEA separate from their owner / Eierens tillatelse dersom hunder, katter eller ildere reiser atskilt fra eieren fra land utenfor EØSPDF
Declaration of transit / Erklæring ved transitt av hunder, katter eller ildere i ikke-listeførte land og områder utenfor EØSPDF

Tilsynsresultater

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Reise med kjæledyr til Norge Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer