Faktaartikkel

Informasjon til ferjer, tog, busser og fly som transporterer ukrainske flyktninger med kjæledyr

Publisert 15.03.2022     Sist endret 12.04.2022

Som følge av krigen i Ukraina, er mange mennesker drevet på flukt. Mange av flyktningene som kommer til Norge, har med seg kjæledyrene sine. Flyktningene kommer med både ferjer, tog, buss og fly.

Ukraina har en annen dyrehelsestatus enn Norge og EU/EØS-området. Kjæledyr som følger sine eiere på flukt fra krigen i Ukraina, bør derfor ikke komme i kontakt med andre kjæledyr som transporteres på tog, buss, ferjer, fly o.l.

Det er viktig at alle som transporterer disse kjæledyrene, legger til rette for å unngå en slik kontakt. Mattilsynet anbefaler at:

  • Kjæledyr som følger flyktninger fra Ukraina transporteres i egnet bur og at de oppstalles et annet sted enn andre kjæledyr som reiser med sin eier. Dersom det ikke er egne oppstallingsmuligheter anbefaler Mattilsynet at kjæledyr som følger sin eier på flukt fra Ukraina oppholder seg på egne områder i toget/på ferjen/i bussen etc.
  • Det lages rutiner for rengjøring og desinfisering (f.eks. Virkon S) av bur som eventuelt brukes for oppstalling av kjæledyr som er på flukt med eier fra Ukraina.
  • Ansatte bør unngå kontakt med disse dyrene, som en forholdsregel.
  • Husk at transporten skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret (jfr. Dyrevelferdsloven). Så langt som mulig skal dyr beskyttes mot trekk, høye temperaturer eller mye støy og uro under transporten. Dyret skal ha tilgang til vann under hele reisen.

Mulig smittefare med dyr som kommer fra Ukraina til Norge

Det er normalt sett strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. 

I en normalsituasjon skal alle dyr fra land utenfor EU/EØS-området kontrolleres enten ved Mattilsynets grensekontrollstasjon på Oslo Lufthavn eller Storskog.

Dette er ikke mulig nå, og vi ser at flyktninger kommer med kjæledyr over mange forskjellige grenseoverganger inn til Norge. 

Informasjon om håndtering av kjæledyr fra Ukraina,

Mattilsynet legger til rette for at flyktninger fra Ukraina skal kunne ta med seg familiedyrene sine til Norge. Vi må samtidig sikre at dette ikke medfører en risiko for spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr her i landet. Dette har vi utarbeidet planer for.

Nettsidene våre om håndtering av kjæledyr fra Ukraina oppdateres fortløpende. Informasjonen er tilgjengelig på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Dersom noen blir bitt, klort eller slikket på slimhinne eller skadet hud av hund, katt eller ilder innført fra Ukraina, bør lege kontaktes umiddelbart.

Dere kan gjerne dele informasjonen vi har på nettsidene våre med reisende.

 

Fant du det du lette etter?