Faktaartikkel

Kjæledyr fra Ukraina kan ikke selges eller omplasseres

Publisert 17.06.2022     Sist endret 27.07.2022

Flyktninger fra Ukraina som har tatt med kjæledyret sitt til Norge, kan ikke selge eller gi bort dyret. Hvis eieren reiser tilbake til Ukraina, må også dyret reise tilbake.

Information in Ukrainian, Russian and English

  • Ukrainian: Домашніх тварин з України не можна продавати чи передавати іншим власникам
  • Russian: Привезенные из Украины домашние животные не могут быть проданы или переданы в другие руки
  • English: The sale or rehoming of pets from Ukraine is prohibited

For at flyktninger fra Ukraina skal få med kjæledyrene sine inn i Norge, gjør Mattilsynet flere unntak fra regelverket. Det er et klart vilkår for disse unntakene, at dyrene ikke kan selges eller gis bort til andre. Dette gjelder også etter at kjæledyrene har fullført karanteneperioden sin. Alle dyreeiere får beskjed om dette når dyret blir registrert og kontrollert av Mattilsynet.

Retur av kjæledyr

Mattilsynet må varsles hvis flyktninger velger å forlate Norge med kjæledyret sitt.

Dersom eier selv ikke lenger kan ha dyret sitt, er retur til opphavslandet eller avliving i utgangspunktet de eneste alternativene som foreligger. Det er kun i helt særskilte tilfeller Mattilsynet kan gjøre unntak. Et særskilt tilfelle er for eksempel hvis eier blir alvorlig syk eller dør. 

Ukrainske kjæledyr som gis bort eller selges i Norge, vil bli regnet som ulovlig innført til landet.

Kun dersom eier får permanent opphold i Norge, og dyret tilfredsstiller alle dyrehelsemessige krav, kan det selges eller gis bort til andre, på lik linje med norske kjæledyr. Først da kan det også utstedes norsk kjæledyrpass til dyret.

Bruk av fôrvert/«fosterhjem»

Når hunder, katter og ildere både er vaksinert mot rabies og har tatt en antistoff-test som viser at dyret er beskyttet, kan Mattilsynet vurdere om dyret kan overføres til hjemmeisolasjon. Hvis dyret skal være i hjemmeisolasjon, må det bo sammen med eieren sin. Dyr kan ikke gjennomføre hjemmeisolasjon hos fôrvert eller i «fosterhjem», altså hos andre personer enn eieren.

Les mer: Informasjon til deg som har kjæledyr fra Ukraina i hjemmeisolasjon

Når dyret oppfyller alle helsemessige krav, og er ferdig med karantene/hjemmeisolasjon, kan midlertidig bruk av fôrvert eller i «fosterhjem» vurderes hvis eieren bor et sted der det ikke er tillatt med dyr. Dyret kan ikke bo hos andre enn eieren på permanent basis. Det er altså fortsatt ikke lov å selge eller gi bort dyret.

 

Fant du det du lette etter?