Faktaartikkel

Reise med hund, burfugl, kanin og smågnagere til Svalbard

Publisert 28.02.2017     Sist endret 02.11.2022

Det er forbudt å innføre levende pattedyr og fugler til Svalbard, med visse unntak for burfugl, kanin og smågnagere. Mattilsynet kan gi tillatelse til innførsel av hund. Kravene nedenfor er satt for å sikre at en tillatelse til å ta hund til Svalbard ikke skal øke den dyrehelsemessige risikoen på Svalbard.

Hund til Svalbard

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Forventet saksbehandlingstid er 3 uker, og søknad må være mottatt hos Mattilsynet seinest 4 uker før avreise om du skal være sikker på å få svar i rett tid. Send søknad med kopi av hundepass eller helsesertifikat med vaksineringer og blodprøvekontroll til postmottak@mattilsynet.no. Alle etterspurte dokumenter vedlegges før søknaden kan behandles.

Følgende krav må være oppfylt om du skal ta hunden din med til Svalbard:

 • Hunden skal følges av et hundepass fra EU/EØS, eventuelt helsesertifikat om hunden kommer fra et 3.land utenfor EU/EØS.
 • Hunden skal være identitetsmerket med mikrochip. Identitetsnummeret skal være oppgitt i veterinærattester og alle originale dokumenter.
 • Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling. Vaksinasjon mot rabies må gis når hunden er minst 12 uker gammel, og være ført inn i hundens pass av autorisert veterinær innen EU/EØS-området.
 • For hunder som skal reise mellom fastlandet og Svalbard stilles det krav om blodprøvekontroll. Du må sørge for at det blir tatt blodprøve av hunden din for å dokumentere tilfredsstillende nivå av antistoffer mot rabies, og at resultatet av denne er ført inn i hundens pass av autorisert veterinær innen EU/EØS-området, før innreise til Svalbard. For hunder fra 3.land gjelder tilsvarende at autorisert/offentlig veterinær i avsenderlandet fører resultatet inn i helsesertifikatet. Blodprøvekontroll kan tidligst tas 30 dager etter siste vaksinering.
 • Mattilsynet setter dessuten krav om at hunden skal ha gyldig vaksine mot valpesjuke og at den er behandlet mot ektoparasitter (lopper, flått og lus) før overføring til Svalbard. Parasittbehandlingen skal foretas 1-21 dager før overføring og attesteres av veterinær.
 • Hund, pass/helsesertifikat, og innførselstillatelse skal vises fram på Svalbard lufthavn ved ankomst. Widerøe Ground Handling AS utfører kontrollen. Ta kontakt med servicesenteret og ha dokumentene klare.
 • Dersom du kommer med båt, må du selv oppsøke Sysselmannskontoret for kontroll. Ta med hund, hundepass eller helsesertifikat og innførselstillatelse.

Last ned søknadsskjema: Søknad om tillatelse til å føre hund til Svalbard

Katt og ilder er ikke tillatt

Det er ikke tillatt å ta med katt og ilder til Svalbard.

Burfugl, kanin og smågnagere til Svalbard

Det kreves ikke spesiell tillatelse for å ta med burfugl, kanin og smågnagere fra Norge og Sverige, og burfugl fra Finland, til Svalbard. Disse dyra må likevel følges av et identifikasjonsdokument som er utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Ved retur til fastlandet skal de følges av et helsesertifikat for ikke- kommersiell forflytning av burfugl, kaniner eller smågnager.

Hva skjer hvis du bryter betingelsene for innførsel av dyr til Svalbard?

Regelverket er til for å beskytte mennesker og dyr mot alvorlige smittsomme sykdommer. Kravene er absolutte. Om du bryter kravene vil Mattilsynet vurdere å anmelde deg. Har du tatt et dyr til Svalbard uten nødvendig tillatelse, kan Mattilsynet også sette krav om at dyret forlater Svalbard snarest mulig. Dette vil kunne skje ved:

 • Umiddelbar retur uten at dyret i mellomtiden forlater flyplassterminalen. Dyret vil i så fall kunne returneres uten restriksjoner til fastlandet.
 • Retur etter et kortere opphold på Svalbard. Dyret må i så fall gjennom en 4 måneders karantene på fastlandet på eiers regning. I Norge har vi karantenestasjon på Airpet karantenestasjon ved Gardermoen Lufthavn.
 • Som et siste alternativ kan det bli aktuelt å avlive dyret for å hindre at det blir værende på Svalbard.

Husk at du er ansvarlig for ditt dyrs skjebne. Ikke utsett det for denne risikoen ved å gå utenom regelverket!

Hundehold på Svalbard

 • Hunden skal ikke stå på kjetting uten kontinuerlig tilsyn, men holdes i hundegård eller i familiebolig.
 • Dyrevelferdsloven gjelder på Svalbard og hold av hund må tilfredsstille kravene i loven.

Sysselmannen vil ha oversikt over alle hunder på Svalbard. Vi ber derfor alle gi beskjed når hunder bytter eier, dør eller flytter til fastlandet. Send e-post til firmapost@sysselmesteren.no.

Utførsel av kjæledyr fra Svalbard til fastlandet reguleres av forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

Informasjon om krav som stilles ved transport av kjæledyr fra Svalbard til norsk fastland finner du her: Reise med kjæledyr fra Svalbard til Norges fastland

Les mer om hvordan du reiser med kjæledyret ditt.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer