Faktaartikkel

Reise med hund, burfugl, kanin og smågnagere til Svalbard

Publisert 28.02.2017     Sist endret 22.03.2019

Det er forbudt å innføre levende pattedyr og fugler til Svalbard, med visse unntak for burfugl, kanin og smågnagere. Mattilsynet kan gi tillatelse til innførsel av hund.

Hund til Svalbard

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Forventet saksbehandlingstid er 3 uker, og søknad må være mottatt hos Mattilsynet seinest 4 uker før avreise om du skal være sikker på å få svar i rett tid. Send søknad med kopi av hundepass med vaksineringer og blodprøvekontroll til postmottak@mattilsynet.no

Følgende krav må være oppfylt om du skal ta hunden din med til Svalbard:

 • Hunden skal følges av et hundepass, eventuelt helsesertifikat.
 • Hunden skal være identitetsmerket med mikrochip. Identitetsnummeret skal være oppgitt i veterinærattester og alle originale dokumenter.
 • Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling. Vaksinasjon mot rabies må gis når hunden er minst 12 uker gammel. Hunder som befinner seg i områder med økt risiko for rabiessmitte kan bli anbefalt vaksinering også før 12 ukers alder. Denne erstatter ikke vaksineringen som skal skje etter 12 ukers alder. Hunden kan ikke overføres til Svalbard før vaksinen er gyldig etter 21 dager.
 • For hunder som skal reise mellom fastlandet og Svalbard stilles det krav om blodprøvekontroll. Du må sørge for at det blir tatt blodprøve av hunden din for å dokumentere tilfredsstillende nivå av antistoffer mot rabies før innreise til Svalbard, dersom hunden skal kunne returnere til fastlandet før det er gått 3 måneder uten restriksjoner. Om blodprøvekontroll blir utført etter ankomst til Svalbard, vil det være en venteperiode på 90 dager fra det tidspunktet blodprøven viste tilfredsstillende antistoffnivå, før hunden kan reise ned til fastlandet igjen. Blodprøvekontroll kan tidligst tas 30 dager etter grunnvaksinering.
 • Mattilsynet setter dessuten krav om at hunden skal ha gyldig vaksine mot valpesjuke og at den er behandlet mot ektoparasitter (lopper, flått og lus) før overføring til Svalbard. Parasittbehandlingen skal foretas fra 1-21 dager før overføring og attesteres av veterinær. Kravene er satt for å sikre at en tillatelse til å ta hund til Svalbard ikke skal øke den dyrehelsemessige risikoen på Svalbard.
 • Hund, pass/helsesertifikat, og innførselstillatelse skal vises fram på Svalbard lufthavn ved ankomst. Widerøe Ground Handling AS utfører kontrollen. Ta kontakt med servicesenteret og ha dokumentene klare.
 • Dersom du kommer med båt, må du komme til Sysselmannskontoret for kontroll. Ta med hund, hundepass og innførselstillatelse.

Katt og ilder er ikke tillatt

Det er ikke tillatt å ta med katt og ilder til Svalbard.

Burfugl, kanin og smågnagere til Svalbard

Det kreves ikke spesiell tillatelse for å ta med burfugl, kanin og smågnagere fra Norge og Sverige, og burfugl fra Finland, til Svalbard. Disse dyra må likevel følges av et identifikasjonsdokument som er utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Ved retur til fastlandet skal de følges av et helsesertifikat for ikke- kommersiell forflytning av burfugl, kaniner eller smågnager.

Hva skjer hvis du bryter betingelsene for innførsel av dyr til Svalbard?

Regelverket er til for å beskytte mennesker og dyr mot alvorlige smittsomme sykdommer. Kravene er absolutte. Om du bryter kravene vil Mattilsynet heretter vurdere å anmelde deg. Har du tatt et dyr til Svalbard uten nødvendig tillatelse, vil Mattilsynet også sette krav om at dyret forlater Svalbard snarest mulig. Dette vil kunne skje ved:

 • Umiddelbar retur uten at dyret i mellomtiden forlater flyplassterminalen. Dyret vil i så fall kunne returneres uten restriksjoner til fastlandet.
 • Retur etter et kortere opphold på Svalbard. Dyret må i så fall gjennom en 4 måneders karantene på fastlandet på eiers regning. I Norge har vi karantenestasjon på Airpet karantenestasjon ved Gardermoen Lufthavn.
 • Avliving av dyret.

Husk at du er ansvarlig for ditt dyrs skjebne. Ikke utsett det for denne risikoen ved å gå utenom regelverket!

Hundehold på Svalbard

 • Hunden skal ikke stå på kjetting uten kontinuerlig tilsyn, men holdes i hundegård eller i familiebolig.
 • Dyrevelferdsloven gjelder på Svalbard og hold av hund må tilfredsstille kravene i loven.

Sysselmannen vil ha oversikt over alle hunder på Svalbard. Vi ber derfor alle gi beskjed når hunder bytter eier, dør eller flytter til fastlandet. Send e-post til firmapost@sysselmannen.no.

Last ned søknadsskjema: Søknad om tillatelse til å føre hund til Svalbard.

Utførsel av kjæledyr fra Svalbard til fastlandet reguleres av forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

Les mer om hvordan du reiser med kjæledyret ditt.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer