Risikovurdering

Veterinærinstituttet frykter smitte fra gatehunder

Publisert 13.06.2012     Sist endret 13.06.2012

I en risikovurdering konkluderer Veterinærinstituttet med at import av gatehunder fra Øst-Europa øker risikoen for innførsel av flere sykdommer som er uønsket i Norge. Vurderingen er bestilt av Mattilsynet.

Slik reiser du med kjæledyret ditt

I vår ble det oppdaget tungeorm, brun hundeflått og hjerteorm på tre gatehunder som var importert fra Romania. Mattilsynet gikk derfor ut med en advarsel mot å ta med slike hunder til Norge. Det ble samtidig bestilt en risikovurdering fra Veterinærinstituttet da det var ønskelig med en faglig vurdering av hvilken risiko importen kan utgjøre for dyr i Norge.

Slike risikovurderinger lages etter retningslinjer utarbeidet av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Her vurderes ulike momenter med tanke på å gi myndighetene gode råd. Risikovurderingen gir en oversikt over aktuelle sykdommer som gatehunder fra Øst-Europa kan være smittet med. Noen av sykdommene er meldepliktig i Norge og dersom sykdommene skulle påvises her, vil Mattilsynet kunne iverksette tiltak.

- En klar risiko

Veterinærinstituttet slår fast at gatehundeimport øker risiko for smitte:

- Det er en direkte sammenheng mellom antall hunder og risikoen for innførsel av smittestoffer. Reduksjon i antall importerte gatehunder vil ha betydelig risikoreduserende effekt, sier Arve Lund, fagansvarlig for katt og hund ved Veterinærinstituttet.

Sykdomssituasjonen i den norske hundepopulasjonen er vesentlig forskjellig fra den i Øst-Europa. Import av hunder fra disse landene innebærer derfor en risiko for innførsel av fremmede smittestoffer. Hunder kan være bærere av ulike parasitter, virus og bakterier og , flere av disse kan også smitte til mennesker. Mattilsynet ønsker ikke at nye arter skal etablere seg i landet, og fraråder derfor fortsatt slik import, selv om den ikke er forbudt.

Dagens regelverk beskytter kun mot rabies og revens dvergbendelorm. Selv om en følger regelverket kan en ikke garantere at dyr i sjeldne tilfeller kan være smittebærere. I tillegg viser funn av falske papirer og uriktige opplysninger i hundenes dokumentasjon at man bør utvise forsiktighet. .

Hjelp hunden i hjemlandet

Mattilsynet oppfordrer alle som ønsker å hjelpe gatehunder til å gjøre det i hundens hjemland, for eksempel gjennom å støtte organisasjoner som hjelper slike hunder. Mattilsynet oppfordrer også alle som allerede har importert hund fra Sør-Europa, og spesielt Romania, om å oppsøke veterinær å få undersøkt hunden grundig. Hundeeier må selv betale for veterinærbesøket. Hundene bør også flåttbehandles, veterinæren kan gi råd om dette.

Veterinærinstituttets risikovurdering av gatehunder 

Fant du det du lette etter?