Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe


Publisert 06.11.2012 | Sist endret 06.10.2017

Strengere krav til slakting av småfe vil gi en stor hygienisk gevinst ved de fleste slakteriene i Norge, fremgår det av en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Fant du det du lette etter?