Risikovurdering

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Publisert 22.05.2012     Sist endret 06.10.2017

Strengere krav til slakting av småfe vil gi en stor hygienisk gevinst ved de fleste slakteriene i Norge, fremgår det av en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Fant du det du lette etter?