Dyr og dyrehold

Publisert 21.08.2012     Sist endret 16.04.2019

Les om koronavirus og dyr.

Alle som jobber med dyr har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen.

Når du velger et tema i listen under vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Mattilsynet fører tilsyn med at alle følger regelverket slik de skal. Der det er aktuelt legger vi også ut tilsynsresultatene.

Reise med kjæledyr til Norge

Dyrehelse

Produksjonsdyr

Kjæledyr og konkurransedyr

Dyrevelferd

Import og eksport av dyr

Dyrehelsepersonell

Dyretransport

Fôr

Slakting av dyr

Animaliebiprodukter

Jakt og viltkjøtt

Økologisk landbruk