Dyr og dyrehold

Publisert 21.08.2012     Sist endret 16.04.2019

Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i 2021?

Samleside med informasjon over hva Mattilsynet vil legge vekt på i den offentlige kontrollen i 2021.

Les om koronavirus og dyr.

Alle som jobber med dyr har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen.

Når du velger et tema i listen under vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Mattilsynet fører tilsyn med at alle følger regelverket slik de skal. Der det er aktuelt legger vi også ut tilsynsresultatene.

Reise med kjæledyr til Norge

Import og eksport av dyr

Kjæledyr og konkurransedyr

Produksjonsdyr

Dyrevelferd

Dyrehelse

Dyretransport

Fôr

Dyrehelsepersonell

Slakting av dyr

Jakt og viltkjøtt

Animaliebiprodukter

Økologisk landbruk