Veiledere

Publisert 07.05.2019     Sist endret 03.12.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for kjæledyrfôranlegg 07.01.2021 PDF
Veileder for komposteringsanlegg 16.12.2020 PDF
Veileder for biogassanlegg 10.12.2020 PDF
Veileder for slakte- og bløggebåter 10.07.2020 PDF
Veileder animalske biprodukter (1069/2009 og 142/2011) 07.01.2015 PDF
Veiledning om krav til bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk 19.12.2014 PDF
Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fiskebiprodukter 01.06.2008 PDF

Regelverk og veiledning