Dyrehelse

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Både tamme og ville dyr kan rammes av sykdommer, både alvorlige og mindre alvorlige. Noen dyresykdommer er ikke smittsomme mens andre er det i varierende grad. Noen av de smittsomme dyresykdommene kan også smitte til mennesker og i noen tilfeller kan mennesker smitte dyr.

Smittsomme dyresykdommer

Norge er i stor grad forskånet for de aller mest alvorlige smittsomme dyresykdommene. Hvis smitte av disse sykdommene kommer inn i landet kan de spre seg raskt og gjøre dyr, og i noen tilfeller mennesker, alvorlig syke. Noen av sykdommene kan også gjøre mennesker syke i ulik grad. Et utbrudd av slike dyresykdommer kan innebære svært store konsekvenser, både for produsenter, myndigheter, industrien og befolkningen.

Ansvar for forebygging og bekjempelse

Alle har plikt til å vise nødvendig aktsomhet for å hindre at det oppstår fare for at smittsom dyresykdom utvikler seg eller sprer seg. Alle har også har plikt til å varsle Mattilsynet dersom de mistenker alvorlig smittsom dyresykdom.

Vi har en rekke regler for å forebygge alvorlige, smittsomme dyresykdommer. Disse reglene gjelder alle som driver virksomhet som kan bidra til at smitte spres til dyr. Dette gjelder en rekke virksomheter som dyreeiere, slakterier, importører, transportvirksomheter, veterinærer og mange andre.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at regelverket følges, sørge for forebyggende tiltak og overvåke sykdomstilstanden i landet. I tillegg har Mattilsynet ansvar for å ha beredskap for å bekjempe utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer. En rekke private og offentlige aktører har ansvar for å bistå Mattilsynet ved bekjempelsesarbeidet ved slike utbrudd.

 

Sykdomsfri status

Sykdomsfri status er et direkte mål på et lands dyrehelsestatus. God dyrehelsestatus gir fordeler ved internasjonal handel med levende dyr og produkter fra dyr. Her kan du lese mer om hvor du finner kriteriene for sykdomsfri status, hvem som godkjenner statusen og hvor du kan sjekke sykdomsfri status.