Legemidler til dyr

Publisert 23.01.2013     Sist endret 02.02.2022

Koronautbruddet: Dyre- og fiskehelsepersonell

Informasjon til veterinærer om koronavirus

 

Dyrehelsepersonells bruk av legemidler er regulert i Forskrift om bruk av legemidler til dyr. Forskriften skal bidra til forsvarlig bruk av legemidler til dyr for å unngå unødvendig lidelse hos dyr og bidra til god dyrehelse, samt oppnå helsemessig trygge næringsmidler.

Det er to hovedpunkt som omfattes av forskriften og som bør nevnes spesielt.

Valg av legemidler

Det er i utgangspunktet kun tillatt med bruk av legemidler godkjent til den aktuelle dyrearten og den aktuelle indikasjonen. Man kan imidlertid velge et annet legemiddel dersom bruken av legemidlet er nødvendig for å unngå unødig lidelse hos dyr eller andre tungtveiende grunner taler for det. Dersom man gjør dette skal imidlertid dyrehelsepersonellet benytte seg av " kaskadeprinsippet" beskrevet i § 4.

Tilbakeholdelsestider

Veterinærer og fiskehelsebiologer kan bruke legemidler etter unntaksbestemmelsene i § 4 annet ledd til matproduserende dyr i bestemte dyrehold dersom de farmakologisk virksomme stoffene i legemidlet er tillatt brukt etter forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr og veterinæren eller fiskehelsebiologen fastsetter en passende tilbakeholdelsestid som dyreholderen skal overholde. Dersom det ikke er angitt noen tilbakeholdelsestid skal dette gjøres i tråd med § 5.

Forskriften inneholder også et vedlegg med en liste over vesentlige stoffer som kan brukes til dyr av hesteslekten.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelse Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer