Legemidler til dyr

Publisert 23.01.2013     Sist endret 27.03.2023

Koronautbruddet: Dyre- og fiskehelsepersonell

Informasjon til veterinærer om koronavirus

 

Nye EU-regler (Forordning (EU) 2019/6) om legemidler til dyr trådte i kraft i Norge 16. september 2022.

De viktigste endringene er:

  • Resepter for antimikrobielle legemidler har en gyldighetsperiode på bare 5 dager.
  • De nye kravene er i stor grad rettet mot å begrense bruken av antimikrobielle legemidler, og dermed redusere utvikling av resistens. 
  • Det er krav om å begrunne hvorfor dyrehelsepersonell foreskriver antimikrobielle midler, spesielt i forhold til l metafylakse og profylakse, og det må ikke foreskrives mer medisiner enn det som kreves for behandlingen.
  • Krav til innholdet i resepter er utvidet.
  • Regler for bruk av legemidler i henhold til kaskadeprinsippet er blitt tydeligere.  
  • Valg av legemidler til dyr er utvidet i og med at legemidler fra tredjeland er tatt inn i kaskaden.
  • Tilbakeholdelsestider for legemidler etter bruk av kaskaden har fått en ny beregningsmetode

Regelverk som er endret:

 

Mattilsynet har laget en veileder om bruk av legemidler til dyr som omhandler den delen av regelverket som Mattilsynet har tilsynsansvar for.

Les også om nye terapianbefalingene hos Statens legemiddelverk.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00