All privat import av legemidler til dyr er forbudt

Publisert 29.01.2013     Sist endret 10.01.2018

Mer enn 40 landdeltok i 2010 i en internasjonal aksjon rettet mot internettsalg av falske og illegale legemidler. Man ønsket også å advare mot den betydelige helserisikoen bestilling av slike legemidler på internett utgjør. Mattilsynet minner i denne forbindelse om at all privat import av legemidler til dyr er forbudt.

I aksjonen, hvor også Norge deltok, gjorde Tolletaten funn av ulovlige slankepiller, potensmidler, narkotiske legemidler, ulovlig importerte legemidler til dyr, dopingmidler, kosttilskudd og barbiedopet Melanotan.


- Mattilsynet ser alvorlig på at det er avdekket ulovlig import av legemidler til dyr. Alle legemidler som brukes til dyr i Norge skal som hovedregel være anskaffet gjennom et norsk apotek, eventuelt utlevert av veterinær i forbindelse med behandling Det er ikke tillatt å importere legemidler til dyr selv, verken ved at man tar med seg legemidlene hjem når en er på reise eller ved kjøp via nettapoteker og lignende i utlandet, sier Siri Løtvedt, seniorrådgiver i Mattilsynet.

For legemidler til matproduserende dyr gjelder strenge regler for hvilke midler som kan benyttes, hvem som kan iverksette behandling, tilbakeholdelsesfrister, hvordan legemidlene skal være anskaffet og hvordan legemiddelbruken skal dokumenteres. Dersom ulovlig importerte legemidler benyttes til matproduserende dyr, kan dette medføre at et dyr, eller en hel besetning, ikke lenger kan sendes til slakt, selv etter en lang tilbakeholdelsestid.

- I tillegg kommer det også en del falske legemidler fra enkelte land som inneholder andre aktive substanser eller i andre mengder enn det som oppgis. Disse kan gi alvorlige bivirkninger, forteller Løtvedt.

Fant du det du lette etter?