Bruk av Antisedan (virkestoff atipamezol) til andre matproduserende dyr enn hester, er forbudt

Publisert 18.07.2013     Sist endret 18.07.2013

Mattilsynet er blitt oppmerksom på at enkelte veterinærer har brukt og bruker Antisedan ved behandling av matproduserende dyr. Vi ønsker derfor å informere om forbudet og hvilke konsekvenser det har å bruke dette preparatet.  

Ikke fastsatt grenseverdi for atipamezol

Dette veterinærpreparatet er ikke tillatt brukt på matproduserende dyr (unntatt hest) fordi det ikke er satt en grenseverdi, MRL (maximum residue limit), for virkestoffet atipamezol. Uten en slik grenseverdi har man ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne angi når det er trygt å spise næringsmidler av dyr som er behandlet med dette stoffet.

Konsekvenser av ulovlig behandling

Når det er påvist ulovlig behandling får dyrene ikke forlate besetningen og melken kan ikke leveres til meieri, før det etter en prøvetaking er tilstrekkelig dokumentert at det ikke er restmengder av legemidlet i dyret. Kostnadene ved slik prøvetaking må produsenten dekke. Er dyret kommet inn til slakteriet, kan ikke kjøttet erklæres egnet til konsum før resultatene av prøvene viser at det ikke finnes restmengder av dette stoffet. Slakteriet kan pålegges å bære disse kostnadene.

Slik prøvetaking forutsetter at det finnes en analysemetode for dette stoffet og at det finnes laboratorier som utfører slik analyse. Når det gjelder atipamezol, er det så langt vi vet ingen norske laboratorier som utfører slik analyse i dag.  Dersom det ikke er mulig å foreta slik prøvetaking, kan dyr som er behandlet med dette stoffet ikke lenger brukes til mat.

Egne regler for bruk til hest

Det er på visse vilkår tillatt å behandle hester med legemidler som inneholder bestemte stoffer uten MRL.

En liste over de aktuelle stoffene er fastsatt i forskrift av 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr. Atipamezol er et av virkestoffene på listen. Vilkårene for rett til bruk er i henhold til forskriften § 6 blant annet at det ikke finnes gode alternativer til behandling med legemidler med MRL, samt at behandlende veterinær fastsetter en tilbakeholdelsestid på minst 6 måneder før dyret kan slaktes og brukes til mat.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Siri Løtvedt, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell
Trude Longva, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon animalsk mat


Kontaktinformasjon

Siri Løtvedt, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell
Trude Longva, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon animalsk mat