Faktaartikkel

Det er ikke tillatt å bruke Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj med dietanolamin til matproduserende dyr

Publisert 19.05.2020     Sist endret 11.11.2020

Mattilsynet minner om at legemidlene Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj. som inneholder hjelpestoffet dietanolamin ikke er tillatt å bruke til matproduserende dyr. Dette gjelder også for hester som skal inn i matkjeden.

Det viser seg at disse legemidlene med dietanolamin likevel har blitt brukt til matproduserende dyr etter at overgangsperioden gikk ut 1. mars 2019 (Statens legemiddelverk). 

Kan ikke slaktes før det har gått seks måneder

Mattilsynet har derfor besluttet at matproduserende dyr, inklusive hester som skal inn i matkjeden, behandlet med dietanolamin i tidsrommet 1. mars 2019 til 14. juli 2020, ikke kan slaktes før det har gått seks måneder siden behandling. Det er ingen endring i tilbakeholdelsestid for melk. 

Matproduserende dyr behandlet med dietanolamin etter 14. juli 2020 skal ikke gå inn i matkjeden.

Hvis man på slakteriet etter 14. juli 2020 oppdager at det er mindre enn seks måneder siden slaktedyret ble behandlet med dietanolamin, skal slakteriet kassere dyrene.

Tap for dyreeier i forbindelse med kassering av dyr eller forlengelse av tilbakeholdelsestid, blir en sak mellom dyreeier og veterinæren.

Veterinær må følge opp dyreeier og endre opplysninger om tilbakeholdelsestid rapportert til Mattilsynet

Mattilsynet vil kontakte aktuelle veterinærer som har brukt dietanolamin på matproduserende dyr.

Veterinærer som har brukt dietanolamin til matproduserende dyr de siste seks måneder må kontakte dyreeier, og forsikre seg om dyreeier ikke melder inn disse dyrene til slakt før tilbakeholdelsestiden på seks måneder har gått ut.

Veterinærer må også endre tilbakeholdelsestid i Dyrehelseportalen eller i Mattilsynets skjematjeneste slik at slakteriene får oppdaterte data om dyr som er meldes inn til slakt.

Se informasjon til dyrehelsepersonell og informasjon til produsenter.

Merk at Finadyne vet inj og Flunixine vet inj. uten dietanolamin har vært tilgjengelige på markedet siden begynnelsen av april og frem til andre halvdel av juni 2020. Disse kan derfor brukes til matproduserende dyr.

Ikke et mattrygghetsproblem

Det er ingenting å gjøre med dyr som allerede er slaktet.

Veterinærinstituttets vurderinger viser at det ikke er påvist noen helsefare ved å spise kjøtt fra dyr som har fått legemidlene med dietanolamin.

Les mer: Veterinærinstituttet vurdering av dietylamin 2020

Fant du det du lette etter?