Regelverksprosess

Endring av forskrift om bruk av legemidler til dyr

Publisert 10.02.2022     Sist endret 10.02.2022

Dagens bestemmelser i forskrift om bruk av legemidler til dyr videreføres i det vesentlige i ny forordning om legemidler til dyr (forordning (EU) nr.2019/6). For å unngå dobbeltregulering vil derfor §§ 4 og 5 i forskriften oppheves.

EU har vedtatt en ny forordning om legemidler til dyr (forordning (EU) nr.2019/6). Ny lov som gjennomfører forordningen, har vært på høring, men loven er ennå ikke fastsatt, se Høring av lov om legemidler til dyr.

For å unngå dobbeltregulering foreslår Mattilsynet å oppheve §§ 4 og 5 i forskriften. Dette vil ha liten praktisk betydning for de fleste næringer.

Vi foreslår å beholde § 6 som regulerer bruk av legemidler til dyr av hestefamilien (hestelisten). Det blir derved ingen endring i valg av legemidler til dyr av hestefamilien. Kommisjonen vil vedta en ny hesteliste, men inntil den kommer vil § 6 gjelde. Siden forskriften etter dette kun vil gjelde bruk av legemidler til dyr av hestefamilien, blir også tittelen på forskriften endret.

Forslaget om endring sendes på seks ukers høring. Endringene vil ikke tre i kraft før ny lov som gjennomfører forordning 2019/6 er fastsatt.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 28.03.2022
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Benchmark Animal Health Norway AS 29.03.2022
Sjømat Norge 28.03.2022
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 25.03.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Waleed Saleh Ahmed Alqaisy, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf.: 22 77 91 11