NORM-VET 2011: Økt forekomst av antibiotikaresistens hos dyr i Norge

Publisert 29.01.2013     Sist endret 23.08.2012

2011-rapporten over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika viser blant annet at alvorlige resistensformer også forekommer hos norske produksjonsdyr. – Mattilsynet er opptatt av dette, og følger med på situasjonen, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet.

Årets fellesrapport fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) foreligger nå.

Den konkluderer blant annet med at alvorlige former for antibiotikaresistens nå forekommer hos norske produksjonsdyr.

- Dette er en utvikling vi ikke ønsker, men som er vanskelig å stoppe. Mattilsynet er opptatt av antibiotikaresistens og følger med på utviklingen. Vi har fokus på overvåking, samtidig som vi er opptatt av aktiv forebygging for å begrense omfanget, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Solfrid Åmdal.

I NORM-VET programmet 2011 ble det blant annet undersøkt for:

  • Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) produserende Escherichia coli hos broiler og svin
  • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos svin
  • Vankomycinresistente Enterococcus spp. (VRE) hos broiler
  • Resistensforhold hos Salmonella spp. isolert fra forskjellige dyrearter

Resultater

Det ble påvist ESBL-produserende E. coli i 43 prosent av prøvene fra norske broilerbesetninger, mens det kun ble påvist i 0,5 prosent av prøvene fra svin. Resultatene fra broiler gjenspeiler den internasjonale situasjonen, og er foruroligende. Produksjon av bredspektrede betalaktamaser medfører resistens mot enkelte viktige antibakterielle midler. Den dyreassosierte varianten av MRSA ble påvist i seks av 200 samleprøver fra svin.

VRE ble påvist i 15,9 prosent av prøvene fra broiler. Dette en økning sammenlignet med forrige undersøkelse i 2009.

Salmonellabakterier forekommer sjelden hos norske dyr, men en økning er observert de siste årene. Cirka en tredjedel av isolatene var resistente mot ett eller flere antibiotika.

Fakta om NORM-VET

NORM-VET er et av Mattilsynets overvåkingsprogrammer som koordineres av Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i Oslo. Veterinærinstituttet undersøker for resistensforekomst hos bakterier isolert fra dyr og mat og bidrar med sammenstilling av data om antibiotikaforbruk hos dyr.

 

Fant du det du lette etter?