Regelverksprosess

Ny forskrift om bruk av legemidler til dyr

Publisert 01.01.2013     Sist endret 05.12.2019

Mattilsynet har foreslått en ny forskrift om bruk av legemidler til dyr. Forskriften skal forenkle gjeldende regelverk om hvilke legemidler som kan brukes. Den skal også inneholde andre krav til forsvarlig medisinering, blant annet vilkår for å kunne overlate legemiddelbruk til dyreholder.

Forskriften skal erstatte forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr.

Forslaget går blant annet ut på å samle og rydde gjeldende regelverk om hvilke legemidler som veterinærer og fiskehelsebiologer kan velge å bruke. Videre foreslår vi å forskriftsfeste regler om forhold som ikke er nærmere regulert i dag. Dette gjelder

  • utredning av tilfeller
  • forebygging av resistens
  • vilkår for å kunne overlate legemiddelbruk til dyreholdere
  • veterinærers utdeling av legemidler
  • anbefaling av tilbakeholdeholdelsestider 
  • oppbevaring, håndtering, tilbakelevering og destruksjon av legemidler
  • dyreholderens legemiddelregnskap 
  • oppfølging av legemiddelbruk
  • bruk av legemidler på dyreklinikker
  • medikamentell immobilisering

Vi har utviklet forslaget i samråd med en referansegruppe. Gruppen har bestått av representanter fra Den norske veterinærforening, Fiskehelseforeningen, Norsk Dyrepleier og Assistent Forening, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges bondelag, Animalia, KSL Matmerk, Norsvin, Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Norges veterinærhøgskole) og Statens legemiddelverk.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Første oppdrag til referansegruppen

Oppdraget gikk ut på å kartlegge hvordan legemiddelbruken foregår i dag.

 14.02.2011
 
Første forskriftsutkast til referansegruppen

Utkastet ble oversendt til vurdering. Innspillene fra referansegruppen førte til endringer i forskriftsutkastet.

 21.12.2011
 
Møte med referansegruppen

Mattilsynet inviterte referansegruppen for å diskutere generelle og spesielle spørsmål med utgangspunkt i et nytt forskriftsutkast. Innspillene på møtet førte til endringer i forskriftsutkastet.

 29.05.2012
 
Møte med KSL Matmerk, Animalia, Norges bondelag og Norsvin

KSL Matmerk inviterte til videre diskusjon av forskriftsutkastet. Innspillene på møtet førte til endringer i forskriftsutkastet.

 14.09.2012
 
Nytt forskriftsutkast og notat om konsekvensvurdering til referansegruppen

Referansegruppen hadde svarfrist til 12. november 2012. Mattilsynet innarbeider innspillene i et nytt forskriftsutkast.

 12.10.2012
 
Forskriftsutkastet sendes på en intern høring i Mattilsynet

 

Svarfrist 14.06.2013
 
Forskriftsutkastet sendes på en ny intern høring i Mattilsynet

 

Svarfrist 15.02.2014
 
Forskriftsutkastet blir diskutert på Mattilsynets direktørmøte

 

 20.05.2014
 
Referansegruppa får i oppdrag å spesifisere besetningssjukdommer.

Frist 6. juni 2014.

 21.05.2014
 
Mattilsynet legger fram hovedpunktene i forskriftsutkastet i møte med LMD, NFD og HOD

 

 27.10.2014
 
Mattilsynet har nytt møte med LMD

 

 12.02.2015
 
Mattilsynet foreslår ny forskrift om bruk av legemidler til dyr

Forslaget sendes til LMD, NFD og HOD for klarering før høring.

 27.02.2015
 
Møte i LMD

 

 11.12.2015
 
Mattilsynet sender et revidert forslag til LMD, HOD og NFD

 

 12.04.2016
 
Forslaget ligger fremdeles til vurdering hos LMD

 

2019 
Fant du det du lette etter?