Kunngjøring

Nye regler for bruk av legemidler til dyr er gjennomført i norsk rett

Publisert 23.09.2022     Sist endret 23.09.2022

Nye EU-regler (Forordning (EU) 2019/6) om legemidler til dyr trådte i kraft i Norge 16. September 2022. Det er viktig at alle dyrehelsepersonell setter seg godt inn i reglene.

Dyrehelsepersonell skal ta i bruk de nye bestemmelsene om bruk av legemidler til dyr. Reglene som gjelder bruk av legemidler i forordningen, finnes hovedsakelig i artiklene 105-118. 

De viktigste endringene er:

  • Resepter for antimikrobielle legemidler har en gyldighetsperiode på bare 5 dager.
  • De nye kravene er i stor grad rettet mot å begrense bruken av antimikrobielle legemidler, og dermed redusere utvikling av resistens. 
  • Det er krav om å begrunne hvorfor dyrehelsepersonell foreskriver antimikrobielle midler, spesielt i forhold til l metafylakse og profylakse, og det må ikke foreskrives mer medisiner enn det som kreves for behandlingen.
  • Krav til innholdet i resepter er utvidet.
  • Regler for bruk av legemidler i henhold til kaskadeprinsippet er blitt tydeligere.  
  • Valg av legemidler til dyr er utvidet i og med at legemidler fra tredjeland er tatt inn i kaskaden.
  • Tilbakeholdelsestider for legemidler etter bruk av kaskaden har fått en ny beregningsmetode

Veiledning fra Mattilsynet

Regelverk kan være komplisert å sette seg inn i. Derfor har Mattilsynet laget en veileder om bruk av legemidler til dyr for å gjøre det enklere og raskere å forholde seg til de nye reglene. Denne veilederen omhandler den delen av regelverket som Mattilsynet har tilsynsansvar for.

Regelverket

De nye reglene kommer fra Forordning (EU) 2019/6. Denne dekker mange områder som ligger under Statens Legemiddelverk sitt ansvar, herunder godkjenning, markedsføring, distribusjon, import, eksport, omsetning og kontroll av veterinære legemidler. Den dekker også områdene bruk av veterinære legemidler og forskriving av reseptbelagte veterinærpreparater til dyr som Mattilsynet har tilsynsansvar for.

Endringene som nå er vedtatt i norsk rett, endrer følgende regelverk:

- Les mer om dette på hjemmeside til Staten legemiddelverket

- Les også om nye terapianbefalingene

Fant du det du lette etter?