Faktaartikkel

Viktig informasjon om bruk av øyesalve til dyr

Publisert 23.04.2021     Sist endret 23.04.2021

Mattilsynet minner om at legemidler med virkestoffet kloramfenikol ikke er tillatt å bruke til dyr som kan brukes til å produsere mat. Dette gjelder også deg som har sau, geit og hest kun til kos, og ikke planlegger å selge eller slakte til mat. Kloramfenikol er et stoff som ofte finnes i legemidler som brukes til lokalbehandling av øyebetennelse.

Kan ikke levere melk eller dyr til slakt

Ifølge regelverket kan ikke dyr som brukes til å produsere mat behandles med legemidler som inneholder kloramfenikol. Dette gjelder selv om du ikke har planer om å slakte dyrene dine.

Det er viktig at forskrevne legemidler til dyr kun benyttes for den aktuelle sykdommen og til det dyret det er forskrevet til.

Hvis du har gitt øyesalve med kloramfenikol må du være klar over følgende:

  • Dyr som er behandlet med legemidler med virkestoffet kloramfenikol, kan ikke slaktes eller selges/gis til andre.
  • Det kan ikke leveres melk fra disse dyrene.
  • Melka kan heller ikke brukes til dyrefôr.
  • Dette gjelder også hester som ikke er tatt ut av matkjeden ved å bekrefte dette i hestepasset.
  • Slakt og melk fra dyr som har fått legemidler med kloramfenikol, må derfor kasseres.

Dyrene kan ikke selges eller gis bort til andre

Dersom du har dyr, som vanligvis anses å være produksjonsdyr (f.eks sau og geit), som har blitt behandlet med legemidler som inneholder kloramfenikol vil du få et vedtak fra Mattilsynet. I vedtaket vil du bli informert om at du ikke kan levere dyrene eller eventuell melk fra dyrene til matproduksjon. Du vil også få et vedtak om båndlegging. I praksis betyr dette at du ikke kan gi bort eller selge dyrene dine til andre. Dette gjør vi for å hindre at dyr (og eventuelle produkter av disse) som har fått dette legemiddelet ikke havner i matkjeden.

Aktuelle lenker:

Regelverk for deg som skal drive med småfe på hobbybasis 

Hestepass og helsekort 

Fant du det du lette etter?