Virkon S er forbudt å bruke på matproduserende dyr

Publisert 19.05.2014     Sist endret 15.04.2019

Virkon S er et desinfeksjonsmiddel som ikke skal brukes til behandling av dyr som kan havne i matkjeden.

Virkon S er registrert som et desinfeksjonsmiddel (biocid) med et bruksområde som omfatter overflatedesinfeksjon av utstyr og innredning, til fotbad i smittesluser osv., og ikke som et legemiddel til behandling av sykdom hos dyr.

MRL-verdi er heller ikke fastsatt for de virksomme stoffene i dette produktet. Det kan derfor ikke brukes til behandling eller forebygging av sykdom på matproduserende dyr slik at det kan ende opp i matkjeden.

Farmakologisk virksomme stoffer som ikke er listet opp i Tabell 1 i vedlegget til Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr er forbudt å bruke til matproduserende dyr.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer