Salmonellainfeksjoner hos småfe

Publisert 11.01.2013     Sist endret 12.01.2016

Bakterier innenfor slekten Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose. De fleste av de over to tusen variantene kan gi diare hos de fleste arter. Symptomene kan bli alvorlige, særlig på unge dyr. De mest sannsynlige smittekildene er viltlevende dyr, for, vann eller mennesker.

Norske myndigheter kontrollerer mat, dyr og dyrefor, og norske husdyr er svært sjelden infisert. Forekomsten av Salmonella i norske, svenske og finske husdyr er svært lav sammenlignet med andre land.

Salmonelloser er gruppe B-sykdommer.

Salmonella kan gi alvorlige symptomer hos menneske, og smitten kan gå både fra dyr til menneske og omvendt.

Mer om salmonellainfeksjoner hos småfe

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Risikovurderinger