Saueskabb

Publisert 29.01.2015     Sist endret 24.06.2021

Saueskabb rammer sauer og forårsakes av skabbmidd. Sykdommen fører til sterk kløe, ullavfall, sår- og skorpedannelser i huden, redusert produksjon, avmagring og i alvorlige tilfeller dødsfall. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Den ble utryddet fra Norge i 1894, men finnes i en rekke andre land, også i Europa.

Saueskabb er en meldepliktig A-sjukdom. Enhver som har mistanke om alvorlig smittsom sykdom har plikt å melde fra til Mattilsynets nærmeste avdelingskontor. 

Det er Mattilsynet som har ansvar for å iverksette smitteforebyggende tiltak ved et utbrudd.

Saueskabb kan overføres ved direkte kontakt når sauer holdes tett samlet. Det er en alvorlig og tapsbringende sjukdom. Den intense kløen er også ubehagelig for dyra og svekker deres velferd.

Sjukdommen kan behandles, men er svært vanskelig å kontrollere og bekjempe dersom den blir utbredt i populasjonen.

Psoroptes ovis kan også finnes hos geit og storfe.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden