Faktaartikkel

Nå kan jegere få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin som er felt i Norge

Publisert 02.07.2020     Sist endret 13.10.2022

I Handlingsplan mot villsvin er et av tiltakene å innføre en godtgjørelse til jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin felt under jakt i Norge, til Veterinærinstituttet. Mattilsynet administrer ordningen og betaler ut godtgjørelse til jegerne.

Villsvin er en uønsket art i Norge fordi de kan være bærere av sykdommer som smitter til andre dyr og mennesker, som vi ellers ikke har her til lands. De kan også føre til skader på jordbruk og skog, trafikkulykker og kan være farlige, særlig for hunder.

Derfor er det laget en handlingsplan mot villsvin. Et av tiltakene i planen er at jegere som sender inn prøver av felt villsvin får en godtgjørelse.

Mattilsynet innfører nå en godtgjørelse for villsvin som felles i Norge når jegeren sender inn fullstendig sett av prøvemateriale for undersøkelse i Helseovervåkningsprogrammet for villsvin til Veterinærinstituttet. Dette vil gi bedre informasjon om helsetilstanden på villsvin og bidra til å kartlegge antall og utbredelse. I tillegg kan det øke interessen for å felle villsvin.

Godtgjørelsen er fra 1. mars 2022 på 1000 kroner pr. villsvin. I tillegg utbetales 1500 kroner ekstra for hunndyr. Innsenderne får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

Uttak og innsending av prøver

Du kan hente pakker som inneholder frankerte konvolutter for innsending av prøver, emballasje for prøvene, innsendelsesskjema og instruksjon i hvordan prøvene skal tas ut, ved å kontakte:

StedAdresseTelefon / e-post
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo

Yvenveien 17, 1715 Yven 

Åpningstid 08:00 – 15:00

22 40 00 00
Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal 

Sideveien 2, 2211 Kongsvinger 

Åpningstid 08:00 – 15:00 

22 40 00 00
Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal 

Kirkeveien 58, 2409 Elverum 

Åpningstid 08:00 – 15:00

22 40 00 00
N​JFF – Akershus Industriveien 8, 1481 Hagan 

akershus@njff.no  

639 982 75

NJFF Østfold Storgata 5, 1890 Rakkestad 

ostfold@njff.no

692 22 006

NJFF Hedmark

Norsk Skogmuseum, Solørvegen 151, Elverum

hedmark@njff.no​  

624 25 181

Aremark og Marker kommune, Aremark 

Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark 

Viltansvarlig Ann Kristin Halvorsrud 

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

454 06 753

Aremark og Marker kommune, Ørje

Rådhuset, Storgata 60, 1840 Ørje 

Viltansvarlig Ann Kristin Halvorsrud 

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

454 06 753

Halden Kommune 

Storgata 7, 1771 Halden 

Åpningstid 08:00 – 15:00 

Viltansvarlig Bjørnar Strøm-Hågensen

bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no

477 92 340

Aurskog-Høland kommune  

Rådhuset, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 

Viltansvarlig Stian Sandbekkbråten 

stian.sandbekkbraten@ahk.no

638 52 744 / 971 71 462

Indre Østfold Kommune Viltansvarlig Pål Sindre Svae 

pal.sindre.svae@io.kommune.no

905 50 982

Fallviltgruppa og Aremarksprosjektet Roar Kjølerbakken 942 60 888

Prøver til NINA

Pakkene følges i tillegg av en ferdig frankert konvolutt og emballasje for innsending av prøvemateriale til NINA - Norsk institutt for naturforskning

Vi oppfordrer til å sende inn også disse prøvene for å bidra til forskningen på villsvin.

Mer informasjon om hvilke prøver som skal tas, hvordan de skal pakkes og sendes, ligger i pakkene med prøvekonvolutter.

Dessverre har det blitt en feil ved utsending av prøvekonvolutter fra NINA, slik at disse ikke kan sendes ufrankert. NINA distribuerer nå nye konvolutter til alle hentesteder for prøvetakingsmateriell. Jegere som allerede har hentet konvolutter, kan henvende seg til sitt hentested for å få nye. Pakk fremtidige prøver til NINA som beskrevet i instruksjonene som tidligere er gitt. Legg deretter den opprinnelige boblekonvolutten i den nye ferdigfrankerte tyvek-konvolutten. Vi beklager at dette skaper ekstra arbeid for noen.

Salmonella funnet på villsvin felt i Norge

I år har Veterinærinstituttet funnet Salmonella på flere villsvin som er felt i Østfold. Dette gjør det ekstra viktig å være nøye med hygienen under utslakting og behandling av slakteskrotter av villsvin for å unngå forurensing av kjøttet fra mage/tarm og hud i størst mulig grad.

Ved tilberedning av kjøttet hjemme på kjøkkenet er det viktig med god hygiene for å unngå at bakterier overføres til annen mat via redskaper og skjærebrett. Kjøtt fra villsvin bør alltid varmebehandles slik at det er helt gjennomstekt eller -kokt.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les merPublikasjoner

Les mer