Bovin virusdiare (BVD)

Publisert 25.02.2019     Sist endret 25.02.2019

BVD er en virussykdom som rammer drøvtyggere, hovedsakelig storfe. Infeksjonen gir nedsatt appetitt, redusert melkeproduksjon, diare samt fosterdød og misfosterutvikling hos drektige dyr. Noen dyr som blir smittet i fosterlivet, blir kroniske smittebærere. Disse er det viktig å få fjernet.

BVD er en B-sjukdom og ved påvisning båndlegges besetningen. Alle nordiske land har de siste årene gjennomført systematisk bekjempelse for å bli kvitt sykdommen.

BVD representerer ingen kjent risiko for mennesker.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden