Bovin respiratorisk syncytial virus (BRSV)

Publisert 03.12.2014     Sist endret 03.12.2014

BRSV er ett virus som gir luftveisinfeksjon hos storfe. BRSV er et av de mest smittsomme luftveisvirus hos storfe. Sykdommen smitter ikke til andre dyr eller til mennesker.

Symptomer på sykdommen opptrer fra 2 til 11 dager etter at dyret er smittet. Vanlige symptomer er hoste, utflod fra nese, som det i enkelte tilfelle kan blod i, feber, nedsatt matlyst og redusert melkeproduksjon. Syke dyr er utsatt for å få bakterielle infeksjoner i forbindelse med sykdommen, som blant annet kan gi alvorlig lungebetennelse.

Det er som oftest ungdyr som får sykdommen, men i besetninger som ikke tidligere har hatt kontakt med viruset kan også voksne dyr bli syke.

Sykdommen spres fortrinnsvis mellom besetninger ved direkte kontakt med andre dyr. Viruset kan også i sjeldne tilfeller overføres fra dyr til dyr og fra besetning til besetning via personer og gjenstander. Smitten sprer seg raskt innen en besetning. Infiserte dyr kan bære viruset i lang tid også etter at alle sykdomstegn er borte. Smitte kan derfor overføres fra friske smittebærere.

BRSV er en C-sykdom.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00