Regelverksprosess

Endringer i regelverk om kugalskap og klassisk skrapesjuke grunnet bedre dyrehelse og endret bekjempelse

Publisert 24.09.2020     Sist endret 01.03.2021

Hovedinnhold i forskriftsutkastet:

Serbias status når det gjelder kugalskap oppgraderes fra ubestemt til neglisjerbar BSE-risiko.

Det åpnes opp for at land, ved påvisning av klassisk skrapesjuke, kan velge ikke å avlive geiter med genotyper som er mest resistente mot sykdommen. Norge vil beholde gjeldende bekjempelsesstrategi og ta ut hele flokker hvor klassisk skrapesjuke påvises.

Definisjonen og henvisningen til hva som er trua rase endres i tråd med nye definisjoner i annet regelverk. Rutinen for videre testing av TSE-tilfeller som ikke kan avskrives å være kugalskap endres.

Forslaget bygger på beslutning (EU) 2020/919, forordning (EU) 2020/772 og forordningsutkast SANTE/10348/2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender utkast til forskrift om endring på høring etter at det har vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

Forskriftsendringen vil fastsettes av Mattilsynet, men ikke før rettsaktene har trådt i kraft i EØS-avtalen. Det er begrensede muligheter til å påvirke innholdet i den norske gjennomføringen av EU-rettsaktene. Høringen av slike saker gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

 

Høringsfrist: 06.11.2020
 
Fastsettelse av endringsforskrift 1

Endringsforskrift som gjennomfører forordningene (EU) 2020/772 og 2020/919 er fastsatt av Mattilsynet. Den er sendt Lovdata, som vil oppdatere TSE-forskriften.

 09.02.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 38