Erstatning ved utbrudd av alvorlige dyresykdommer (A- og B- sykdommer)

Publisert 14.12.2012     Sist endret 14.12.2012

Det er etablert en offentlig erstatningsordning administrert av Statens landbruksforvaltning SLF) der dyreeier kan søke om erstatning for tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg og restriksjoner.

Erstatningsreglene finnes i  Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), samt Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, med tilhørende rundskriv.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema kan fås på hjemmesidene til  Statens Landbruksforvaltning (SLF) under fanen "Erstatning" og hos fylkesmannen, evt. landbruksforvaltningen i kommunen.

Aktuelle søkere for slik erstatning oppfordres til å ta kontakt med fylkesmannen så raskt som mulig etter at pålegget er mottatt.

Mattilsynet har utarbeidet et rundskriv med informasjon om hvordan Mattilsynet skal håndtere tilfeller der slik erstatning er aktuell.

Fant du det du lette etter?