Faktaartikkel

Fakta om alvorlige smittsomme dyresykdommer (A-sykdommer)

Publisert 14.12.2012     Sist endret 21.04.2022

De mest alvorlige smittsomme dyresykdommene (A-sykdommer) sprer seg uhyre raskt hvis smitten kommer inn i landet, og gjør dyr alvorlig syke. Noen av sykdommene kan også gjøre mennesker syke i ulik grad. 

Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer går fram av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr.

De fleste av disse A-sykdommene er virussykdommer. Virus spres lett ved kontakt mellom dyr. I tillegg vil dyr, mennesker, transportmidler, kjøtt, gjødsel og andre ting som har vært i kontakt med syke dyr kunne spre smitten over lange avstander slik at nye dyr blir smittet. I noen tilfeller kan smitten også spres med vind over lange avstander.

Sykdommene kan innebære svært store konsekvenser, både for produsenter, myndigheter, industrien og befolkningen. Utbrudd av disse sykdommene vil derfor medføre omfattende tiltak for å stoppe smittespredningen og utrydde sykdommen så fort som mulig.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

  • ** ugyldig type: factBox **

Regelverk og veiledning

Les mer


Publikasjoner

  • ** ugyldig type: factBox **

Regelverk og veiledning

Les mer