Fotråte

Publisert 11.12.2012     Sist endret 21.02.2013

Fotråte er en smittsom, kronisk bakterie infeksjon i klauvene på småfe. Sjukdommen forekommer i de fleste land, også i Norge.

Sjukdommen har som oftest et langsomt forløp. Når den bryter ut, kan den forårsake omfattende skader i klauvene. I enkelte tilfeller kan hele eller deler av klauvsålen løsne.

Fotråte er en gruppe B sjukdom, og ved mistanke om sjukdommen skal det meldes fra til Mattilsynet.

Mattilsynet bekjemper sjukdommen, og målet er å utrydde den.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00