Fotråte

Publisert 11.12.2012     Sist endret 30.11.2021

Fotråte er en smittsom, kronisk bakterie infeksjon i klauvene på småfe. Sjukdommen forekommer i de fleste land, også i Norge.

Sjukdommen har som oftest et langsomt forløp. Når den bryter ut, kan den forårsake omfattende skader i klauvene. I enkelte tilfeller kan hele eller deler av klauvsålen løsne.

Fotråte er en gruppe B sjukdom, og ved mistanke om sjukdommen skal det meldes fra til Mattilsynet.

Mattilsynet bekjemper sjukdommen, og målet er å utrydde den.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Egenerklæring helse sau (Rogaland og Aust-Agder)PDF
Veterinærattest sau fotråte (Rogaland og Aust-Agder)PDF
Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer