Fortsatt restriksjoner mot fugleinfluensa i Rogaland selv om Mattilsynet opphever en av sonene

Publisert 22.11.2022     Sist endret 22.11.2022

Mattilsynet opphevet tirsdag 22. november den 10-kilometer store overvåkingssonen rundt anlegget som fikk påvist fugleinfluensa på Bore. Dette innebærer imidlertid få endringer for de som har dyrehold med fugl i området, siden mange restriksjoner fortsatt gjelder etter et utbrudd i en verpehønsbesetning i Sola kommune.

Mange dyrehold med fugl må fortsatt følge de samme restriksjonene siden de ligger i overvåkingssonen (10 km) som er opprettet etter påvisningen i Sola kommune (sone Kolnes), eller fordi de ligger i infisert sone som gjelder i 15 kommuner i Rogaland.

Restriksjoner i sone Kolnes

I vernesonen (3 km) og overvåkingssonen (10 km) Kolnes er det forbudt å selge egg som er verpet av høner som befinner seg i sonene. Det er også forbudt å transportere fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte. Det er likevel tillatt å transportere konsumegg og fjørfekjøtt som du har kjøpt i butikken.

Alle fugler i overvåkingssonen må også holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer ville fugler tilgang.

Vernesonen (3 km) kan tidligst oppheves 8. desember. Overvåkingssonen (10 km) kan tidligst oppheves 17. desember.

Det forutsetter at alle som har fugler følger alle restriksjonene som er innført for å hindre smitten, at det ikke kommer nye utbrudd og at Mattilsynet får gjennomført alle nødvendige tilsyn og prøvetakinger

Restriksjoner i infisert sone

Mattilsynet har også opprettet en infisert sone som omfatter 15 kommuner i Rogaland. Denne er opprettet for å forebygge smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til tamme fugler. Vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i Rogaland og det er påvist høypatogen fugleinfluensa på flere ville fugler i området.

I de 15 kommunene er det for eksempel krav om at alle fugler må holdes innendørs (eventuelt utendørs under tett tak), det er forbud mot jakt og fangst av fugl og forbud mot å arrangere fugleutstillinger eller andre samlinger med fugler.

Reglene gjelder alle som har dyrehold med fugl, enten du har tre høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Infisert sone blir opprettholdt inntil smitterisikoen vurderes som så vidt lav at det er forsvarlig å gå tilbake til normalen.

Smittevern, smittevern, smittevern

Det viktigste nå er at alle som har fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse.

Dette gjelder enten du har tre høner i hagen, driver med konkurranseflygning for duer eller dersom du driver et kommersielt fjørfehold.

Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. Husk at de fleste sykdommer smitter før du ser symptomer på sykdom.

Risikoen for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Les mer om fugleinfluensatiltakene i Rogaland

Fant du det du lette etter?