Faktaartikkel

Fra 1. juni kan hønene slippes ut i hagen igjen

Publisert 01.12.2020     Sist endret 01.06.2021

Vårtrekket er nå i stor grad fullført og det er ikke rapportert om økt dødelighet hos ville fugler fra noe sted i landet. Portforbudet som ble innført i november 2020, blir opphevet 1. juni.

Veterinærinstituttet har foretatt en ny risikovurdering for smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Det er på bakgrunn av dette rådet at Mattilsynet nå har besluttet å oppheve portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap fra 01.06.2021.

Mattilsynet vil fortsatt ha skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl.

Registrering av hobbyfjørfehold blir nå frivillig

I forbindelse med oppheving av portforbudet, vil også kravet om obligatorisk registrering av hobbyfjørfehold, oppheves. Det betyr at det ikke lenger er obligatorisk å registrere nye hobbyfjørfehold. Av hensyn til Mattilsynets generelle beredskap når det gjelder smittsomme sykdommer på fugler, er det av stor betydning at Mattilsynet kjenner til flest mulig hold av tamfugl. Mattilsynet oppfordrer derfor alle til fortsatt å registrere fugleholdet sitt (Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet). Det er også ønskelig at du holder informasjonen om fugleholdet ditt oppdatert. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med fugl, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at fugleholdet blir avregistrert.

Det er viktig for Mattilsynet å vite om hvor det finnes fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i Norge dersom det skulle bli aktuelt å bekjempe sykdom. Eventuell sykdom hos hønene dine kan få store konsekvenser for andre fjørfehold i nærheten av deg. Det er derfor viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange fjørfehold som finnes og hvor de finnes, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning.

Det er fortsatt svært viktig at du beskytter dyra dine

Risikoen for at dine dyr blir smittet er avhengig av den smittebeskyttelsen du har i dyreholdet ditt, det er du som er smittevernsjefen for dyrene dine.

Det vil fortsatt være svært viktig med smitteforebyggende tiltak, og alle som har tamme fugler, enten som hobby eller i næring, har selv ansvar for å gjennomføre disse tiltakene. Risikoen for smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til tamme fugler er fortsatt ikke helt over selv om portforbudet nå oppheves fra 1. juni. Det er derfor viktig å opprettholde høyt fokus på smittevern og lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i tamfuglbesetninger. Ta kontakt med veterinær dersom du mistenker at dyrene dine er syke.

Du må beskytte fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til det. Dersom du bruker ubehandlet overflatevann til fuglene må du koke det først slik at smitte ikke kan overføres. Vann fra godkjent vannverk (springen) ansees som trygt.

Forbudet mot utstillinger, marked og lignende for fjørfe oppheves

I forbindelse med at portforbudet nå oppheves fra 1. juni, oppheves samtidig forbudet mot å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles.

Legg til rette for god dyrevelferd dersom det nye perioder med portforbud

Vi vet ikke om vi vil få tilsvarende hendelser igjen, der det blir nødvendig å innføre portforbud for å beskytte fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap mot smitte av fugleinfluensa fra ville fugler. Vi må i hvert fall regne med at det kan oppstå lignede hendelser i fremtiden.

Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner. Du må vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det eventuelt blir nødvendig med portforbud.

Godt smittevern kan hindre smitte til fuglene dine

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine og til andre fugler i Norge.

  • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet.
  • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Kanskje er det klokt med egne sko som ikke brukes ute eller overtrekk til skoene, når du går inn i dyreholdet ditt? Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler.
  • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler.
  • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for å fjerne fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler.

Følg med på dyrene dine

Det er viktig å oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

Symptomer på fugleinfluensa hos dine høner/fjærkre kan være:

  • dyr som dør plutselig
  • de legger mindre egg enn vanlig
  • de spiser og drikker mindre enn vanlig
  • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.  Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ta kontakt med veterinær dersom du har mistanke om sykdom i flokken din, og husk å varsle Mattilsynet på 22 40 00 00 dersom du har mistanke om alvorlig smittsom sykdom.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer