Fugleinfluensa påvist i Norge – hva betyr det for deg som har høner i hagen?

Publisert 01.12.2020     Sist endret 05.02.2021

27. november 2020 ble fugleinfluensa påvist hos en viltlevende kortnebbgås i Rogaland. Den type fugleinfluensa som nå er påvist (HPAI H5N8) er ikke farlig for mennesker, men den smitter svært lett mellom fugler.

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

NB: Området kan bli utvidet på kort varsel dersom situasjonen endrer seg.

De fleste fugler som blir smittet av denne typen fugleinfluensa vil dø raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.

Alle fjørfe i høyrisikoområder må inn eller under tett tak

Mattilsynet har fra og med fredag 27. november 2020 innført portforbud i deler av landet. I praksis betyr dette at du som har hobbyhøns og andre fugler i fangenskap i områder der det er innført portforbud, må sørge for å holde fuglene innendørs. Du kan fortsatt ha fuglene ute dersom du sikrer at de er innegjerdet og under tett tak.  

Portforbudet er innført for å hindre kontakt mellom ville og tamme fugler.

Selv om viruset ikke utgjør noen risiko for mennesker, er det dødelig for fugler. Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa.

Jo mer fugleinfluensasmitte som er i sirkulasjon mellom ville og tamme fugler, jo større blir risikoen for at smitten vil finne veien inn i kommersielle fjørfebesetninger.

Du må registrere/oppdatere fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet

Det er viktig at du er registrert hos oss så vi kan komme med tilpassede råd og anbefalinger etter hvert som situasjonen utvikler seg. Et utbrudd av smitte hos dine fugler kan få store konsekvenser for en eventuell fjørfeindustri i nærheten. Det er da viktig for oss å vite hvor mange dyrehold som finnes i området slik at vi hurtig og effektivt kan stanse smitten fra å spre seg. I verste fall kan et smittetilfelle hos deg midlertidig stanse hele egg- og fjørfekjøttproduksjonen i nærheten.

Alle som holder hobbyhøns eller andre fugler i fangenskap skal nå registrere seg hos Mattilsynet i skjematjenesten. Er du allerede registrert ber vi om at du logger inn og sjekker at opplysningene er oppdatert. Har du registrert deg, men sluttet med fjørfe er det fint om du logger deg på skjematjenesten og melder i fra til oss om at fjørfeholdet er avsluttet.

Du får ingen bekreftelse eller kvittering etter at du har registrert deg (skjematjenesten har ikke en slik funksjonalitet, dessverre).

Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet 

Det er svært viktig at du beskytter dyra dine

Risikoen for at dine dyr blir smittet er  avhengig av den smittebeskyttelsen du har i dyreholdet ditt, det er du som er smittevernsjefen.

Du må beskytte fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til det. Dersom du bruker ubehandlet overflatevann til fuglene må du koke det først slik at smitte ikke kan overføres. Vann fra godkjent vannverk (springen) ansees som trygt.

I høyrisikoområder må ender og gjess holdes fysisk adskilt fra andre fjørfearter. Ender og gjess er nemlig spesielt mottakelige for fugleinfluensa. Det vil si at dersom du vanligvis har ender, gjess og høns gående sammen, kan du ikke det nå.

Praktiske løsninger

Uteområdet til hønene må ha tett tak. Taket må være vanntett, så ikke avføring fra ville fugler kan lande i hønenes innhegning. Det er ingen bestemte krav til hvilket materiale du bruker, finn løsninger som fungerer hos deg. Om du bruker presenning, plater, bølgeblikk, treverk eller annen type materialer er uvesentlig, så lenge du klarer å sikre at taket er tett.

Inngjerdingen rundt hønene må være slik at ville fugler/småfugler ikke kan komme seg inn på hønenes område. Sjekk om nettingen du bruker er finmasket nok og at det ikke er sprekker /hull som ville fugler kan komme seg inn gjennom.

Sikre god dyrevelferd for hønene i hagen

Det er alltid den som eier dyr som har ansvar for at de har det bra. Dyra lever lykkelig uvitende om beredskapsplaner og høypatogene virus, men reagerer selvsagt på endringer i omgivelsene sine.

Reglene sier blant annet at fjørfehold skal drives slik at hensynet til dyras velferd ivaretas. Utstyr og inventar må også være utformet på en måte som sikrer god dyrevelferd. Det skal tas hensyn til dyras instinkt og behov, og dyra skal beskyttes mot unødig stress, smerte og lidelse

Vi vet ikke hvor lenge det blir nødvendig med portforbud, men vi vurderer smittesituasjonen fortløpende. Det er et mål om å fjerne restriksjonene så fort som det er forsvarlig. Det er viktig å huske på at portforbudet skal sikre at dyra dine ikke blir syke og dør av smitten som nå finnes i landet.

I denne perioden må du vurdere hvilke endringer som er nødvendige å gjøre for at dine dyr skal ha det bra. Har du mulighet til å utvide arealet ute, med tett tak? Eller lage romsligere plass inne? Kan du berike miljøet som hønene dine oppholder seg i slik at det ikke blir så kjedelig for dem å være inne/under tak? Har du noe liggende i boden som hønene dine kan undersøke for eksempel? Flasker, bokser og pinner eller kvister er ofte spennende for høner. Ta gjerne kontakt med interesseorganisasjoner for hobbyfjørfe for tips.

For at dyra skal ha det bra, må du kanskje også revurdere antall dyr du har mulighet for å ha. En løsning kan være å redusere antall dyr i perioden hvor portforbudet gjelder.

Dersom du kan dokumentere at det er umulig for deg å oppfylle kravene, er det mulig å søke om dispensasjon fra kravene i portforbudforskriften. Dispensasjoner gis bare dersom du har helt spesielle grunner, for eksempel driver med avl av utrydningstruede raser. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for veiledning på dette.

Forbud mot utstillinger, marked og lignende for fjørfe i høyrisikoområder

I områder med portforbud er det forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles. All samling av fjørfe vil kunne utgjøre en smitterisiko, derfor er det nødvendig å begrense aktiviteter som dette i høyrisiko-området.

Fjørfe og andre fugler i fangenskap som befinner seg i høyrisikoområder kan heller ikke delta på en dyreansamling utenfor høyrisikoområdet.

Godt smittevern kan hindre smitte til fuglene dine

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine og til andre fugler i Norge.

 • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet.
 • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Kanskje er det klokt med egne sko som ikke brukes ute eller overtrekk til skoene, når du går inn i dyreholdet ditt? Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler.
 • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler.
 • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for å fjerne  fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler.

Følg med på dyrene dine

Det er viktig å oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

Symptomer på fugleinfluensa hos dine høner/fjærkre kan være:

 • dyr som dør plutselig
 • de legger mindre egg enn vanlig
 • de spiser og drikker mindre enn vanlig
 • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.  Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ta kontakt med veterinær dersom du har mistanke om sykdom i flokken din, og husk å varsle Mattilsynet på 22 40 00 00 dersom du har mistanke om alvorlig smittsom sykdom.

Fant du det du lette etter?