Faktaartikkel

Informasjon om fugleinfluensa til deg som har høner i hagen og andre hobbyfjørfehold

Publisert 01.12.2020     Sist endret 15.12.2021
Foto: Mattilsynet

Fugleinfluensa er en sykdom som er svært smittsom mellom fugler. Det er påvist høypatogen fugleinfluensa på villfugl flere steder i landet. Tamme fugler som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl. Derfor er det viktig at du som har høner i hagen har gode smitteforebyggende tiltak.

Område med portforbud:

Rogaland: Portforbud etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i to kommersielle fjørfebesetninger 

 

Til enhver tid kan det i nærområdet ditt være ville fugler som er smittet med fugleinfluensa eller andre smittsomme fjørfesykdommer.

Derfor er det viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken.

Kontakt veterinær dersom du mistenker at fuglene dine er syke.

Dersom du har hobbyfjørfehold eller høner i hagen i restriksjonssoner eller portforbudområder, gjelder strengere regler. Les mer: Hva betyr det for deg som har høner i hagen om det påvises fugleinfluensa i nærområdet?

Ha godt smittevern

Beskytt vann og fôr

Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til.

Bruker du ubehandlet overflatevann som ville fugler har tilgang til, må du koke det først slik at smitte ikke kan overføres.

Vann fra godkjent vannverk (springen) eller egen drikkevannsbrønn ansees som trygt.

Hindre smitte fra ville fugler

Direkte kontakt med smittede fugler eller avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine:

 • Ha minst mulig besøk i fugleholdet ditt.
   
 • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene.

  Mattilsynet anbefaler egne sko eller overtrekk til skoene hver gang du eller andre går inn og ut av området der du holder dyrene dine.

  Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn på området hvor du holder dine fugler.
   
 • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Dusj og skift klær før du er i kontakt med dine fugler.
   
 • Hold det rent og ryddig rundt fjørfe/fuglehus og innhengninger. Sørg for å fjerne fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler.

Du kan få gode råd om smittevern fra interesseorganisasjoner o.l., se f.eks. denne fra Sverige Smittskydd för hobbyhöns - Svenska Ägg (svenskaagg.se)

Følg med på dyrene dine

Det er viktig å oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

Symptomer på fugleinfluensa hos fugler kan være:

 • fugler som dør plutselig
 • de legger færre egg enn vanlig
 • de spiser og drikker mindre enn vanlig
 • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe og andre fugler i fangenskap fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt uten å ha vist symptomer på forhånd. Av og til får fuglene luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ta kontakt med veterinær dersom du har mistanke om sykdom i flokken din, og husk å varsle Mattilsynet t på 22 40 00 00 dersom du har mistanke om alvorlig smittsom sykdom.

Husk å dokumentere flytting av fugler og rugeegg til og fra dyreholdet

Du som kjøper, selger, mottar eller gir bort fugler eller rugeegg må føre journal.

I journalen skal du føre opp alle du har mottatt fugler eller rugeegg fra, og alle de som du har levert fugler eller rugeegg til.

Husk å føre opp både navn og adresse, dette er viktig informasjon for alle som får egg eller fugler fra deg dersom det skulle bryte ut sykdom.

I journalen må det også stå NÅR og HVOR MANGE rugeegg eller fugler som ble flyttet.

Journalen må oppbevares i to år. På denne måten kan vi stanse smitteutbrudd fra å spre seg, og vi kan beskytte dine og andres fugler mot sykdommen.

Legg til rette for god dyrevelferd også i perioder med økt smittefare

Ettersom det har vært påvisninger av fugleinfluensa på ville fugler mange steder i landet, anser Mattilsynet at fugleinfluensa finnes i villfuglbestanden hele eller deler av året.

Det er viktig at du som har høner og andre fugler ute i friluft - eller du som vurderer å skaffe deg dette - tenker nøye gjennom hvordan du skal beskytte fuglene dine mot eventuell smitte fra ville fugler.

Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier - også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk. Som dyreeier er det ditt ansvar å sikre dette.

Dersom du har hobbyfjørfehold eller høner i hagen i restriksjonssoner eller portforbudområder, gjelder strengere regler. Les mer: Hva betyr det for deg som har høner i hagen om det påvises fugleinfluensa i nærområdet?

Fant du det du lette etter?